Okrugli stol o prevenciji suicida djece i mladih

Okrugli stol o prevenciji suicida djece i mladih

 

Poliklinika.Mila i DavorkaU organizaciji Hrvatske interdisciplinarne terapijske udruge za djecu i mladež, a u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Centrom za krizne intervencije, 3. rujna 2012. u Zagrebu je organiziran okrugli stol “Prevencija suicida kod djece i adolescenata – analiza i prikaz programa i prijedlozi budućih aktivnosti”. U radu skupa sudjelovala je i pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić sa svojom savjetnicom Davorkom Osmak Franjić.

Sudionike okruglog stola pozdravile su organizatorice prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, dr. sc. Elizabeta Radonić i predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije, a podršku održavanju okruglog stola iskazala je i potpredsjednica Vlade RH i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić te predstavnica Ministarstva zdravlja. U radu okruglog stola sudjelovali su stručnjaci iz područja zdravstva, obrazovanja, socijalne skrbi i drugi.

Istaknute stručnjakinje i stručnjaci u ovom području zaštite mentalnog zdravlja djece iznijeli su aktualne spoznaje o suicidalnosti djece i mladih te o stanju tog problema u Hrvatskoj, dali su epidemiološki prikaz suicida te predstavili “Program prevencije samoubojstava kod djece i mladih 2011. – 2013.”. Prikazana su iskustva Specijalizirane bolnice za djecu i mladež – Kukuljevićava u radu s djecom i mladima u riziku od suicida, potom je ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba Gordana Buljan Flander iznijela aktualne stručne spoznaje o iskustvu zlostavljanosti i suicidalnim ponašanjima djece i mladih. Iznesena  su iskustva u radu “Hrabrog telefona”, telefonske linije pomoći za djecu, a i neke etičke dileme s kojima se susreću njegovi djelatnici. Prikazana su iskustva rada Dječjeg doma “Tić” Rijeka. Posebno je istaknuta važnost multidisciplinarnog pristupa u prevenciji suicida. Prisutni su informirani i o  Programu edukacije Europske interdisciplinarne asocijacije za psihoterapiju djece i adolescenata.

Pravobraniteljica za djecu istaknula je kako je u ovom području zaštite zdravlja djece od osobite važnosti mogućnost pravovremenog dobivanja stručne pomoći, koja bi trebala biti dostupna svoj djeci i roditeljima u svim sredinama, uključujući i one koje su udaljene od većih gradskih središta. U tom pogledu Ured pravobraniteljice već godinama ukazuje na potrebu osiguranja stručnjaka na razini primarne zdravstvene zaštite koji bi se bavili zaštitom mentalnog zdravlja djece i mladih. Posebno je izražena potreba za otvaranjem takvih poliklinika u području Slavonije i Dalmacije, no još nema spremnosti da to ostvari. Pravobraniteljica je naglasila važnost predstavljenog “Programa prevencije samoubojstava djece i mladih 2011. – 2013.”, ali je i podsjetila kako je rok za izradu tog programa, prema Nacionalnom planu aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine, bila 2006. godina. (Foto: www.poliklinika-djeca.hr)