Okrugli stol o rješavanju pravnog statusa Roma

U Zagrebu je 13. listopada 2008. održan okrugli stol “Regularizacija pravnog statusa Roma: postignuti napredak i preostali problemi”. Skup su organizirali Agencija UN-a za izbjeglice (UNHCR) i Vijeće Europe, pod pokroviteljstvom potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Jadranke Kosor. U radu okruglog stola sudjelovala je savjetnica pravobraniteljice za djecu Tanja Opačak.

 

Skup su otvorili direktor Odjela za Rome iz Vijeća Europe Michael Guet, predstavnik UNHCR-a u Hrvatskoj Wilfried Buchhorn, veleposlanica Republike Finske u Hrvatskoj Ann-Marie Nyroos, predstojnica Ureda za nacionalne manjine Vlade RH Milena Klajner; te pomoćnik ministra unutarnjih poslova Žarko Katić.

Svrha Okruglog stola bila je upozoriti na problem, upoznati sudionike i javnost o postignutom napretku te o problemima uočenim tijekom realizacije Nacionalnog programa za Rome. Nastojalo se zajednički pronaći učinkovitiji način rješavanja pravnog statusa Roma kroz postojeće mehanizme te utvrditi konkretne teškoće.

Veći dio skupa je moderirala Alexandra Raykova, predsjednica Foruma mladih Roma Europe. U prvom tematskom bloku skupa izlagao je Alan Phillips, predsjednik Savjetodavnog odbora za Konvenciju o zaštiti nacionalnih manjina VE koji je govorio o međunarodnom zakonodavstvu koje se odnosi na regularizaciju pravnog statusa Roma s pozicije aktivnosti VE. Višnja Stanić Šajatović iz MUP-a RH je predstavila nacionalno zakonodavstvo koje se odnosi na rješavanje pravnog statusa Roma, dok su Milena Klajner, iz Ureda za nacionalne manjine Vlade RH te Vlasta Kovačević, načelnica sektora za ljudska prava i besplatnu pravnu pomoć u Ministarstvu pravosuđa, govorile o dosadašnjim postignućima Nacionalnog programa za Rome i programa Destljeća za uključivanje Roma.

U drugom bloku prezentacije su održali saborski zastupnik Nazif Memedi, Nadica Balog iz udruge žena Romkinja “Romsko srce” i Stjepan Babić, odvjetnik koji na području grada Zagreba pruža besplatnu pravnu pomoć Romima u postupcima rješavanja statusnih pitanja. U raspravi su sudjelovali predstavnici Hrvatskog sabora, ministarstava, lokalnih vlasti te romskih i drugih udruga.

Jadranka Kosor, koja je i predsjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome Vlade Republike Hrvatske te nacionalna koordinatorica Desetljeća za uključivanje Roma od 2005. do 2015. godine, izvijestila je o provedbi tih programa. Istaknula je pritom da su sredstva koje država osigurava za provođenje programa vezanih za Rome od 2005. do 2008. povećana za 630 posto, odnosno sa 2,76 milijuna kuna na 17,39 milijuna kuna.

Ministarstvo unutarnjih poslova formiralo je mobilne timove koji obilaze područja naseljena Romima i informiraju stanovnike u vezi s rješavanjem pravnog statusa. Mobilni timovi djelovali su do sada u 10 županija. Kako bi se olakšao postupak ostvarivanja bilo kojeg od statusnih prava, već tri godine odvjetnici, s kojima je Ministarstvo pravosuđa sklopilo ugovor, pružaju besplatnu pravnu pomoć Romima u šest županija u kojima je ocijenjeno da postoji najveća potreba za tim. Sklopljeni su ugovori sa 35 odvjetnika te je riješeno 775 statusnih pitanja Roma, najčešće ostvarivanje prava na državljanstvo, prebivalište i boravište.

Nažalost, mnogi Romi ni nakon dugogodišnjeg prebivanja u Hrvatskoj još nisu uspjeli urediti svoj pravni status i dobiti hrvatsko državljanstvo. Podsjetnik je to da su na tom području opterećenom brojnim teškoćama, unatoč ostvarernom napretku, nužna daljnja poboljšanja.