Okrugli stol o usavršavanju pravosudnih dužnosnika i stručnjaka u kontaktu s djecom

Okrugli stol o usavršavanju pravosudnih dužnosnika i stručnjaka u kontaktu s djecom

UNICEF i Pravosudna akademija organizirali su 18. rujna 2018. Okrugli stol o izradi programa cjeloživotnog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i stručnjaka zaposlenih u sustavu pravosuđa, specijaliziranih za predmete u kojima sudjeluju djeca, za 2019. godinu.

Okrugli stol održan je u Ministarstvu pravosuđa u prostorijama Pravosudne akademije, a svoje mišljenje o temi iznijeli su odabrani eksperti za izradu navedenog programa kao i ostali stručnjaci sa sudova, Državnog odvjetništva i drugih tijela koja su relevantna za izradu programa.

Na skupu je sudjelovala zamjenica pravobraniteljice za djecu Ivana Buljan Ajelić.