Okrugli stol o zaustavljanju seksualnog nasilja nad djecom

Okrugli stol o zaustavljanju seksualnog nasilja nad djecom

kikoU Dječjem domu “Miljenko i Dobrila” u Kaštelima, 28. listopada 2011. održan je okrugli stol o zaustavljanju seksualnog nasilja nad djecom. Skup su organizirali Obiteljski centar i Policijska uprava Splitsko dalmatinske županije, s ciljem postizanja bolje međusobne umreženosti i suradnje u prevenciji seksualnog nasilja nad djecom.

Okrugli stol jedna je od aktivnosti u sklopu Kampanje za zaustavljanje seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece, koju je pokrenulo Vijeće Europe s ciljem pružanja znanja i praktičnih rješenja za sprečavanje seksualnog nasilja nad djecom, kao i podizanja razine svijesti o stvarnim razmjerima seksualnog nasilja nad djecom. Koordinator za provođenje ove kampanje u Hrvatskoj je Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Na okruglom stolu je, uz predstavnike Obiteljskog centra, policije, suda, socijalne skrbi, zdravstva, kaštelanskih škola, dječjih vrtića i Dječjeg doma sudjelovala i savjetnica pravobraniteljice za djecu Ana Babić.

Predstavnici Obiteljskog centra predstavili su Konvenciju Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, a predstavnici Policijske uprave prikazali su statističke podatke o kaznenim djelima vezanim za seksualne delikte na štetu djece te probleme koje oni uočavaju u radu na tom području zaštite djece. Savjetnica pravobraniteljice za djecu prikazala je aktivnosti Ureda u području sprečavanja spolnog iskorištavanja i zloupotrebe djece. Predstavnici drugih institucija istaknuli su brojna pitanja s kojima se oni suočavaju u radu, a koja se odnose uglavnom na neprepoznavanje problema, dvojbe kod prijavljivanja i nepostojanje adekvatne mreže podrške za seksualno zlostavljanu djecu na lokalnoj razini, posebno terapijskog rada. Svi su istaknuli nedostatak senzibilizacije onih koji rade s djecom za ovaj problem i potrebu edukacije te podržali aktivnosti kampanje.