Okrugli stol Pučkog pravobranitelja o suzbijanju diskriminacije

Okrugli stol Pučkog pravobranitelja o suzbijanju diskriminacije

hands_togetherU Hrvatskome saboru 25. siječnja 2012. Pučki pravobranitelj organizirao je Okrugli stol “Suradnja temeljem članka 15. Zakona o suzbijanju diskriminacije”. Skup je organiziran u sklopu projekta Jačanje kapaciteta pučkog pravobranitelja koji financira Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) Hrvatska, kako bi se omogućila rasprava glavnih aktera na području suzbijanja diskriminacije o oblicima i načinima buduće suradnje.

Cilj skupa bio je okupiti predstavnike dionika iz članka 15. Zakona o suzbijanju diskriminacije kojim je propisana obveza pučkog pravobranitelja, kao središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije, da pri izradi redovitih izvješća, mišljenja i preporuka o pojavama diskriminacije “konzultira socijalne partnere i organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava, organizacije koje se bave zaštitom prava skupina izloženih visokom riziku diskriminacije, crkve i vjerske organizacije te Savjet za nacionalne manjine”.

U uvodnom obraćanju sudionicima skupa zamjenik pučkog pravobranitelja Dejan Palić i v.d. zamjenika Stalne predstavnice Programa Ujedinjenih naroda za razvoj UNDP Hrvatska Vitalie Vermis predstavili su cilj Okruglog stola. Savjetnice pučkog pravobranitelja Silvija Trgovec Greif i Tena Šimonović Einwalter, stručna suradnica u Uredu pučkog pravobranitelja Nikolina Patalen i Lana Vego iz Centra za mirovne studije prikazale su pritom ulogu i ovlasti Pučkog pravobranitelja u suzbijanju diskriminacije, uloge organizacija civilnog društva u suzbijanju diskriminacije, prednosti suradnje i mogućih vidova suradnje u ovom području. Na skupu su prisustvovali predstavnici Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Ureda pravobraniteljice za djecu te brojni predstavnici organizacija civilnog društva.

Kao moguće vidove suradnje na ovom području, predstavnici Ureda pučkog pravobranitelja istaknuli su suradnju s organizacijama civilnog društva u postupku pripreme Izvješća o pojavama diskriminacije, budući da su te organizacije iznimno važan izvor informacija za godišnje Izvješće o pojavama diskriminacije koje Pučki pravobranitelj upućuje Hrvatskome saboru, zatim suradnju u pojedinačnim slučajevima diskriminacije i pozivanjem za dostavu pritužbi Uredu pučkog pravobranitelja te u slučajevima miješanja pučkog pravobranitelja u parnicu zajedno s organizacijom civilnog društva ili u slučajevima sudjelovanja pučkog pravobranitelja u udružnim tužbama pokrenutim od strane organizacija civilnog društva. Kao daljnje vidove suradnje Ured pučkog pravobranitelja prepoznaje suradnju na projektima pučkog pravobranitelja ili na projektima u kojima su nositelji organizacije civilnog društva, u kampanjama za podizanje svijesti o potrebi suzbijanja diskriminacije, zatim kroz istraživanja, edukacije i treninge o suzbijanju diskriminacije za različite dionike, u inicijativama za izmjenu propisa za koje je procijenjeno da su diskriminatorni te kroz međusobni dijalog, koordinaciju i obavještavanje.

Uime Ureda pravobraniteljice za djecu, skup je pratila savjetnica Mirna Slaviček.