Okrugli stol: “Jezične barijere u integraciji izbjeglica”

Okrugli stol: “Jezične barijere u integraciji izbjeglica”

CMSU organizaciji Centra za mirovne studije i partnerskih organizacija Fade In, Iskra, Izazov, CEDRA HR i NESst, u Zagrebu je 9. prosinca 2014. održan Okrugli stol “Jezične barijere u integraciji izbjeglica”. Tema se odnosi na probleme s kojima se tražitelji azila i osobe kojima je priznat status azilanta suočavaju prvenstveno zbog jezičnih barijera, koje im ponekad predstavljaju nepremostivu zapreku u ostvarivanju njihovih prava, budući da im u svakodnevnoj komunikaciji s institucijama ili prilikom posjeta liječniku nije omogućen prijevod.

 

U raspravi su sudjelovali predstavnici UNHCR-a, Crvenog križa, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS), Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH te predstavnici nevladinih organizacija. Istaknuto je pritom da tečaj hrvatskog jezika za odrasle izbjeglice nikad nije uspostavljen ili sustavno omogućen, da se pripremna nastava za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik ne provodi, unatoč postojećem popisu škola u kojima bi se takva nastava trebala provoditi, te da nije osigurano informiranje o povijesti, kulturi i društvu kao preduvjetu za integraciju stranaca. Također je navedeno da djeca koja nisu hrvatski državljani nemaju pravo na stipendije.

Ipak, tečajeve hrvatskog jezika provode nevladine organizacije, budući da su oni od strane samih korisnika ocjenjeni kao primarna potreba. No, volonteri koji ih provode prepušteni su sami sebi te sami izrađuju skripte i nastavne materijale, budući da se postojeći materijali za učenje hrvatskog jezika temelje na engleskom, koji je mnogim korisnicima također nepoznat jezik. Kao problem istaknuto je i polaganje mature, upravo zbog nedovoljnog razumijevanja hrvatskog jezika, što je i posljedica nedovoljne razvijenosti metodike poučavanja hrvatskog jezika kao stranog jezika.

Predstavnica MZOS-a istaknula je kako je ministarstvo 28. studenoga 2014. otvorilo javnu raspravu o Nacrtu Odluke o Programu učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo i Nacrtu Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom radi uključivanja u hrvatsko društvo, čija je svrha prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti. Pozvala je prisutne da do 12. prosinca 2014. dostave svoje primjedbe i prijedloge.

Predstavnica UNHCR-a upozorila je i na to da tražitelji azila, prema Zakonu o strancima, nemaju pravo na učenje jezika pa troškove moraju snositi sami. To za njih predstavlja nepremostivu zapreku jer za tečaj valja izdvojiti 600 eura i još platiti troškove ispita. Predstavnica udruge FADE In najavila je promotivni radio spot “Integracija počinje razumijevanjem”, kojim će se od 18. Prosinca, u povodu Međunarodnog dana migranata, provoditi promotivna kampanja za uklanjanje jezičnih barijera.

Rad Okruglog stola pratila je Gordana Filipović savjetnica pravobraniteljice za djecu.