Okrugli stol “Ljudska prava i obrazovne politike”

U sklopu Programa obilježavanja 60. obljetnice Opće deklaracije o ljudskim pravima, Uprava za nacionalni kurikulum Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa organizirala je u Zagrebu 24. rujna 2008. okrugli stol pod nazivom “Ljudska prava i inkluzivna odgojno-obrazovna politika”. 

 

 Ciljevi okruglog stola bili su promicati odgoj i obrazovanje za ljudska prava i odgovornosti, potaknuti stručnu i široku javnost na promicanje vrijednosti koje pridonose ostvarenju ljudskih prava i demokratskog građanstva te predstaviti inkluzivne odgojno-obrazovne politike Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Sudionici okruglog stola bili su predstojnik Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske Luka Mađerić, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, savjetnica pravobraniteljice za djecu Tanja Opačak, savjetnica pučkog pravobranitelja Ksenija Bauer, predstavnici nevladinih udruga, Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje te Povjerenstva Grada Zagreba za osobe s invaliditetom. 

Nakon pozdravnog govora organizatorice skupa Vini Rakić, ravnateljice Uprave za nacionalni kurikulum u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, uslijedio je program koji je moderirala dr. Ljiljana Igrić s Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Ona je govorila o rezultatima istraživanja o stanju edukacijskog uključivanja u Hrvatskoj: Spremnost škola i učinci novih oblika podrške školi u provođenju inkluzije djece s teškoćama.

O međunarodnim i europskim standardima obrazovanja za ljudska prava govorila je dr. Vedrana Spajić Vrkaš s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Posebnu pažnju izazvalo je i izlaganje dr. Marcie Rioux, direktorice York Instituta za zdravstvena istraživanja, koja je govorila o međunarodnim iskustvima u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom.

“Javna politika: raščlamba ciljeva i aktera vezanih za ostvarivanje inkluzivne odgojno-obrazovne politike” bila je tema o okojoj je vrlo zanimljivo govorio dr. Antun Petak, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu

Nevenka Lončarić Jelačić, viša savjetnica za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje, održala je predavanje “Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo i nove mogućnosti inkluzije”.

U radu okruglog stola sudjelovali su učenici koji su prikazali projekte s Državne smotre projekata 2007. i 2008. iz Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo, vezane za temu inkluzije. Tako su učenici OŠ Sela prikazali projekt “Pomozimo Maji”, a učenici SŠ Oroslavje projekt “Senzibiliziranje javnosti za osobe s invaliditetom”.