Okrugli stol “Rad psihologa s neurorizičnom djecom”

Okrugli stol “Rad psihologa s neurorizičnom djecom”

ruka_i_rucicaU sklopu Tjedna psihologije, 19. veljače 2009. u prostorijama Udruge PUŽ organiziran je Okrugli stol “Rad psihologa s neurorizičnom djecom – usklađivanje rada u različitim sustavima”. U radu skupa sudjelovala je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Tanja Opačak.

Procjenjuje se da je u populaciji živorođene djece čak 10 posto neurorizične djece (NRD), tj. one koja su tijekom perinatalnog perioda bila izložena djelovanju nepovoljnih čimbenika za neurološki razvoj. Ta djeca se kao populacija prate u regionalnim centrima (program za praćenje NRD – multidisciplinarna timska dijagnostika), a manji dio je uključen u programe habilitacije, zbog evidentiranih oštećenja mozga i/ili već razvijene patologije u neurološkom razvoju (motorička, senzorička oštećenja, intelektualne poteškoće, epilepsija, itd.).

Većina NR djece u dojenačkoj i ranoj dječjoj dobi pokazuje blaga kašnjenja i/ili odstupanja, najčešće u motoričkom razvoju, ali do kraja predškolske dobi 90 posto ih se razvija u skladu sa svojom dobi. U toj dobi češće se nalaze specifični kognitivni deficiti ili blaža odstupanja u govornom i jezičnom razvoju, ali opći psihomotorni i intelektualni razvoj je u skladu s dobnim normama. Ta djeca se uključuju dalje u redovne sustave odgoja i obrazovanja, u predškolske i školske ustanove.

U radu okruglog stola sudjelovale su priznate stručnjakinje s tog područja: Katarina Bošnjak Nađ, Snježana Bilać,  Franciska Lančić, Andrea Kostinčer-Pojić i drugi. Jedna od glavnih tema bila je preispitivanje i poboljšanje sustava praćenja NRD – koje su kritične vremenske točke za prvi i kontrolne preglede djece (čak i kod urednog razvoja), do kada praćenje treba trajati i slična pitanja.