Okrugli stol “Romi u Hrvatskoj – integracija Roma u hrvatsko društvo”

Okrugli stol “Romi u Hrvatskoj – integracija Roma u hrvatsko društvo”

dosta_rollup_za-web300Ured za nacionalne manjine Vlade RH, u suradnji s Vijećem Europe, organizirao je 17. veljače 2011. okrugli stol “Romi u Hrvatskoj – integracija Roma u hrvatsko društvo”. Na okruglom stolu prisustvovale su i pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i njezina savjetnica Tanja Opačak. Na skupu se raspravljalo o ostvarivanju prava romske nacionalne manjine, a predstojnik Odjela za Rome i Putnike u Vijeću Europe, Michael Guet predstavio je dosege kampanje “Dosta!” koja je 2009. godine započela i u Hrvatskoj. U okviru toga događanja predstavljena je i knjiga Jean-Pierre Liégeoisa “Romi u Europi”.