Okrugli stol “Stanje prava zatvorenica u hrvatskom pravosudnom sustavu”

Okrugli stol “Stanje prava zatvorenica u hrvatskom pravosudnom sustavu”

ZATVORENICE tribina 4.11

U organizaciji udruge Roditelji u akciji – RODA, a u sklopu festivala Vox Feminae, u kinu Europa održan je 4. studenoga 2015. okrugli stol “Stanje prava zatvorenica u hrvatskom pravosudnom sustavu”. Govorilo se o projektu MA#ME udruge RODA, u kojem je suradnica i pravobraniteljica za djecu, o posebnosti izdržavanja kazne za zatvorenice u Hrvatskoj, o ženama pod nadzorom probacijske službe, o mogućnostima i načinima ostvarivanja obiteljskog života zatvorenica, iskustvu centra za socijalnu skrb u resocijalizaciji zatvorenica, ženama u sudskim postupcima, o novinarskoj perspektivi u odnosu na rad sa zatvorenicama i zatvorenicima, o umjetničkom radu u zatvorskome sustavu te o izložbi pod naslovom “Drugi dom”.

Iz perspektive desetogodišnjeg rada Ureda pravobraniteljice za djecu usmjerenog pravima i dobrobiti djece čiji su roditelji u sukobu sa zakonom ovaj okrugli stol pokazatelj je bitnih pomaka u praksi i stručnom radu i u normativnom okviru, a posebice u uključenosti organizacija civilnog društva i u povezanosti različitih društvenih subjekata u prepoznavanju i ostvarivanju djetetovih prava.
Okruglom stolu nazočila je zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica Šupljika.
Više o izlaganjima na skupu pročitajte ovdje.