Okrugli stol u udomiteljstvu

Okrugli stol u udomiteljstvu

s_djetetomPravobraniteljica za djecu Mila Jelavić sudjelovala je 8. rujna 2009. u radu okruglog stola “Širenje udomiteljstva u Gradu Zagrebu – potrebe i nužni pomaci”, koji je organizirao Gradski ured za socijalnu skrb i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Na okruglom stolu bili su predstavnici Centra za socijalnu skrb Zagreb i njegovih ureda, Gradskog ureda za obrazovanje, domova za djecu na području Zagreba, Hrvatskog Caritasa, predstavnici udomitelja i drugi. Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu skrb Višnja Fortuna rekla je tom prilikom da je udomiteljski smještaj za djecu mnogo primjereniji i humaniji od institucionalnog te je upozorila da je u Zagrebu nužna jača i učinkovitija promidžba udomiteljstva s obzirom na premali broj obitelji koje su spremne preuzeti takvu skrb o djeci.

Socijalni radnik tima za udomiteljstvo CZSS Zagreb Domagoj Kronštajn izvijestio je da se u Zagrebu 163 obitelji bave udomljavanjem djece, a od ukupno 234 djece smještene u udomiteljske obitelji ,njih 83 je udomljeno izvan Zagreba, uglavnom u Vrbovcu. Na području Zagreba djeluju dva tima za udomiteljstvo, u svakome po jedan psiholog i socijalni radnik, a njihova je zadaća pomagati udomljenoj djeci i udomiteljima da se što bolje skrbe o njima.

Udomitelji su govorili o teškoćama, uglavnom zbog niske naknade za udomiteljstvo, koja ne pokriva ni osnovne troškove, osobito u gradu. Žalili su se i na neodgovarajuću suradnju sa stručnim suradnicima u osnovnoj školi, od kojih očekuju kvalitetniju podršku, jer su udomljena djeca često stigmatizirana u svojoj okolini.

Pravobraniteljica Mila Jelavić zauzela se za bolju koordinaciju i suradnju ustanova iz sustava socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zaštite obitelji i drugih u ovome području, pozivajući sve da zajednički nastoje ostvariti najbolji interes djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.