Okrugli stol “Utjecaj pandemije na obrazovanje djece i mladih iz ranjivih i podzastupljenih skupina”

Forum za slobodu odgoja, u suradnji s europskom mrežom Sirius: Education of children with migrant background, organizirao je 8. prosinca 2021. online Okrugli stol “Utjecaj pandemije na obrazovanje djece i mladih iz ranjivih i podzastupljenih skupina”. Cilj skupa bio je razgovarati o preprekama i podršci u odgojno-obrazovnom procesu i posljedicama koje dugotrajnost pandemije ima na obrazovanje djece koja dolaze iz ranjivih i podzastupljenih skupina.

Na panel raspravi sudjelovala je savjetnica pravobraniteljice za djecu Ivona Makvić Salaj. Istaknula je važnost sinergijskog djelovanja različitih aktera iz područja odgoja i obrazovanja kako bi i u vrijeme krize, poput pandemije koronavirusa, obrazovanje ostalo dostupno i pristupačno za djecu iz ranjivih skupina, poput djece s teškoćama u razvoju i djece pripadnika romske nacionalne manjine, koji su bili posebno pogođeni prelaskom na online nastavu.

Ostali panelisti bili su: Darko Tot,  načelnik Sektora za darovite i djecu s teškoćama te informacijsku potporu sustava odgoja i obrazovanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, zatim Iva Milardović Štimac, pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba, Iris Marušić, znanstvena savjetnica u Institutu za društvena istraživanja, Siniša-Senad Musić, potpredsjednik Romske organizacija mladih Hrvatske (ROM HR), Ivana Ćosić, voditeljica programa za obrazovanje u Uredu UNICEF-a za Hrvatsku, te Ana Munivrana, voditeljica programa “Razvoj osobnih i socijalnih kompetencija” u Forumu za slobodu odgoja.