Osijek: predavanje o nasilju nad ženama u Hrvatskoj

Osijek: predavanje o nasilju nad ženama u Hrvatskoj

Domestic violenceObiteljski centar Osječko-baranjske županije organizirao je u Osijeku 21. rujna 2012. predavanje “Nasilje nad ženama u Hrvatskoj: učinjeni pozitivni pomaci i predstojeći koraci”.  Predavanje je, u povodu obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna, održala dr. sc. Maja Mamula, psihologinja koja se bavi područjem rodno uvjetovanog nasilja, a niz godina aktivno djeluje u civilnom sektoru.

U svojem izlaganju dr. Mamula je izvijestila o problemu nasilja nad ženama općenito, o njegovoj rodnoj perspektivi, vrstama i oblicima nasilja, njegovoj rasprostranjenost u svijetu i kod nas. Govorila je i o posljedicama nasilja, o tome kako tom problemu pristupaju institucije države, a kako civilni sektor te o učinjenim pozitivnim pomacima. Istaknula je da je nužno uvođenje dodatnih promjena s ciljem razvoja efikasnijeg tretmana žrtava te suzbijanja pojave nasilja nad ženama. Također je napomenula da su u skupini žena izloženih nasilju u povećanom riziku žene s invaliditetom i žene starije životne dobi. Pri tome je iznijela i niz statističkih podataka vezanih za pojavu nasilja prema ženama u svijetu i u nas.

Predavanju su prisustvovali stručnjaci iz socijalne skrbi, policije, pravosuđa, skloništa za žene žrtve nasilja, zdravstva, lokalne uprave i civilnog sektora,a pratila ga je i savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović.