Osijek: predavanje o nasilju nad ženama

Osijek: predavanje o nasilju nad ženama

nasilje teenU Osijeku je 29. travnja 2014. održano predavanje “Nasilje nad ženama”, koje je organiziralo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Osječko-baranjske županije. u suradnji s udrugama Ženska soba – Centar za seksualna prava i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. Predavanje Maje Vukmanić Rajter, socijalne pedagoginje iz udruge Ženska soba, koje se odnosilo na seksualno nasilje, pratio je savjetnik pravobraniteljice za djecu Darko Laksar.

 

Predavanje je dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH “Moj glas protiv nasilja” i ima temeljni cilj podići razinu osviještenosti društvene zajednice o neprihvatljivosti nasilnog ponašanja i povećanju broja prijava o seksualnom nasilju, budući da je tamna brojka slučajeva velika.   

Naglašeno je da je postignuti određeni napredak u mogućnosti pokretanja kaznenog postupka podnošenjem prijave, zahvaljujući točnijem određenju djela seksualnog nasilja u Kaznenome zakonu iz 2013., ali je upozoreno da je nedostatan broj civilnih udruga za pružanje savjetodavne i terapijske pomoći žrtvama seksualnog nasilja na području Hrvatske.