Osijek: seminar “Planiranje budućnosti za prekogranične obitelji”

Osijek: seminar “Planiranje budućnosti za prekogranične obitelji”

Na Pravnom fakultetu u Osijeku 13. i 14. listopada 2016. održan je nacionalni seminar u okviru projekta “Planiranje budućnosti za prekogranične obitelji – put suradnje” u organizaciji fakulteta. Nositelj projekta je Sveučilište u Milanu, a znanstveni tim Pravnog fakulteta u Osijeku i hrvatska Pravosudna akademija pridruženi su članovi u projektu s područja Republike Hrvatske. Cilj je projekta utvrđivanje poteškoća u primjeni uredbi i konvencija, kao što su Haški protokol i Haška konvencija o uzdržavanju.

Svrha je projekta, na temelju prikupljenih i analiziranih podataka o sudskoj praksi, dati moguće prijedloge modela alata dostupnih svim sudionicima postupaka, kao i oblikovanje smjernica za buduće propise ili izmjenu postojećih propisa, radi otklanjanja trenutačnih prepreka slobodnom kretanju osoba. Također je cilj stvoriti bazu podataka nacionalne sudske prakse te pružiti edukaciju sucima, odvjetnicima kao i svim pojedincima iz raznih tijela uključenih na različitim razinama u prekogranične sporove (budući supružnici, supružnici, bivši supružnici, podnositelji zahtjeva za uzdržavanje, oporučitelji, nasljednici).

Time se namjerava unaprijediti znanje i primjena propisa u prekograničnom obiteljskom i nasljednom pravu, odnosno pravilnom i učinkovitom rješavanju postupaka kojih je sve veći broj zbog pojačanog kretanja osoba unutar EU i trećih zemalja.

Izlaganja na seminaru odnosila su se na primjenu i problematiku primjene Uredbi Vijeća EU koje reguliraju postupanje sudova i drugih nadležnih tijela (pravosuđe, odvjetništvo, centri za socijalnu skrb, posebni skrbnici za djecu, središnja/državna tijela) te samih građana, na području razvoda braka, obveze uzdržavanja članova obitelji te nasljeđivanje. Izlagači su bili profesori s pravnih fakulteta u Osijeku i Splitu te Asser instituta u Hagu i suci Općeg suda EU i Vrhovnog suda Republike Slovenije.

Kao predstavnik Ureda pravobraniteljice za djecu skup je pratio savjetnik Darko Laksar.