Osijek: Simpozij o poremećajima u ponašanju

Osijek: Simpozij o poremećajima u ponašanju

SunceOsječko Društvo za psihološku pomoć “Sunce” organiziralo je 10. prosinca 2012. u Osijeku simpozij “Poremećaji u ponašanju – što svatko treba znati”. Tim je skupom prigodno obilježena treća godina otkako se provodi program “Psihološki tretman mladih s poremećajima u ponašanju i njihovih obitelji”, koji Društvo za psihološku pomoć “Sunce” provodi u prostorijama svoje udruge. Program se provodi pod pokroviteljstvom Ministarstva socijalne politike i mladih, a njegovi su ciljevi psihološki tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju ili u riziku od razvoja takvih poremećaja te njihovih obitelji, osnaživanje institucije obitelji, kao i prevencija razvoja daljnjih teškoća u djece i mladih.

 

O načinu provođenja programa uime udruge je izvijestila Marina Perković Kovačević. Devet psihologa u udruzi provodi program, a partneri u programu su institucije iz kojih dolaze djeca kojoj je potreban psihološki tretman. S roditeljima rade grupno i individualno educirajući ih i pružajući im podršku i osnaživanje obitelji. S djecom rade u radionicama te, prema potrebi individualno, putem savjetovanja i psihoterapije.

U dvije i pol godine provođenja programa aktivnostima “Sunca” obuhvaćeno je 195 djece i mladih te 125 roditelja, a evaluacija nakon završetka programa potvrdila je njegovu uspješnost i za djecu i za roditelje. Na skupu je iskazana želja svih sudionika da se s programom nastavi i dalje, unatoč teškoćama poput prekapacitiranosti, nedostatka sredstava i nedovoljne institucionalne podrške.

Na skupu su predavanja održali i drugi stručnjaci koji se bave zaštitom prava i interesa djece s problemima u ponašanju. Spec. psihijatar Domagoj Benić s Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra u Osijeku održao je predavanje o dijagnostičkim kriterijima poremećaja u ponašanju; socijalna pedagoginja s Odjela za maloljetničku delinkvenciju Policijske uprave (PU) osječko-baranjske govorila je o stanju i kretanju kriminaliteta i prekršaja koje čine djeca i maloljetnici na području PU u protekle tri godine. Sutkinja za mladež Prekršajnog suda u Osijeku Snježana Marijanović govorila je o maloljetničkim sankcijama u vezi s primjenom Prekršajnog zakona. Socijalna pedagoginja iz Centra za socijalnu skrb u Osijeku održala je predavanje o nadležnosti ove institucije u radu s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju, a Jasminka Dević iz Doma za odgoj djece i mladeži u Osijeku o programskim aspektima domskog odgoja ove populacije.

U publici koja je pratila simpozij najbrojniji su bili odgojno-obrazovni djelatnici iz dječjih vrtića te osnovnih i srednjih škola, zatim djelatnici domova socijalne skrbi, Obiteljskog centra Osječko-baranjske županije, Društva Naša djeca i drugi stručnjaci koji rade s djecom. Skup je pratila i savjetnica pravobraniteljice za djecu Sanja Vladović.