Osječki Centar za nestalu i zlostavljanu djecu postao član INHOPE-a

Osječki Centar za nestalu i zlostavljanu djecu postao član INHOPE-a

racunalo tata i sinoviU Centru za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku 26. ožujka 2013. održan je sastanak u povodu primanja ove udruge kao punopravnog člana u međunarodnu organizaciju INHOPE, koja okuplja države nositelje hotlinea, dojavnih centara za online prijavu nezakonitog i neprimjerenog sadržaja na internetu kao što je: dječja pornografija, seksualno zlostavljanje djece, trgovina djecom, rasna i druga diskriminacija, povreda privatnosti i drugo.

Sastanku su prisustvovali predstavnici institucija koje podržavaju pristupanje Centra organizaciji INHOPE, a to su Obiteljski centar Osječko-baranjske županije, Policijska uprava osječko-baranjska – Odjel za prevenciju te Ured pravobraniteljice za djecu, koji je u ovoj prilici predstavljala savjetnica pravobraniteljice Sanja Vladović. Predstavnik INHOPE-a iz Njemačke Frank Ackermann izložio je potrebu i proceduru pristupanja Hrvatske ovoj međunarodnoj organizaciji, čime bi se skratio postupak detekcije i prijave neprimjernih sadržaja na internetu na hrvatskom jeziku, kako nacionalnoj policiji, tako i Inetrpolu. Naime, u Hrvatskoj se i sada uklanjaju i traže neprimjereni sadržaji, ali proces uklanjanja predugo traje. Pristupanjem INHOPE-u dojava bi bila automatska i umrežena za sve zemlje članice pa bi proces traženja, uklanjanja i prijave trajao svega nekoliko sati.