Osječki dječji gradonačelnik posjetio ured pravobraniteljice u Osijeku

Osječki dječji gradonačelnik posjetio ured pravobraniteljice u Osijeku

Djeca_OsijekDječji gradonačelnik Osijeka Domagoj Leko i njegova zamjenica Sara Matijević, posjetili su 9. srpnja 2010. ured pravobraniteljice za djecu u Osijeku i razgovarali sa savjetnicima pravobraniteljice Sanjom Vladović i Darkom Laksarom. Upoznali su se s ovlastima i načinom rada pravobraniteljice i izvijestili o svojim planovima za budući rad.

Ured pravobraniteljice za djecu uputio je poziv predstavnicima Dječjeg gradskog vijeća   Grada Osijeka neposredno nakon njegova konstituiranja, želeći uspostaviti suradnju, a novoizabrani gradonačelnik i njegova zamjenica odazvali su se toj inicijativi. S dječjim „šefovima“ grada Domagojem i Sarom bili su tom prilikom i odrasli koji pružaju tehničku potporu radu Dječjeg gradskog vijeća: Vesna Brezovac iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Osijeka i Janja Lučić, nastavnica u Osnovnoj školi Mladost.

Savjetnici D. Laksar i S. Vladović gostima su predstavili instituciju pravobranitelja za djecu, zakonski okvir djelovanja, nadležnost i otvorenost za suradnju, osobito prema dječjim organizacijama. Naglasili su važnost izražavanja dječjeg mišljenja i pokretanja inicijativa putem Dječjeg gradskog vijeća grada Osijeka, koje broji ukupno 20 članova, izabranih s cijelog područja grada. Domagoj i Sara su pokazali interes za aktivnošću s ciljem potpunijeg ostvarivanja potreba djece u Osijeku. Upozorili su kako je potrebno organizirati više kulturnih događanja za djecu tijekom godine, naznačili da su svjesni problema nasilja u školi te prihvatili ponuđenu suradnju ureda pravobraniteljice za djecu u Osijeku od koje očekuju podršku za projekte i inicijative koje namjeravaju pokrenuti.

Izvijestili su kako su zasad uspostavili suradnju s Društvom Naša djeca, u čijem prostoru će moći održavati sastanke i koristiti ga za svoje aktivnosti. Savjetnici pravobraniteljice su im predložili da potiču i ostale članove Dječjeg gradskog vijeća na aktivnost u školama iz kojih dolaze, kako bi svi zajedno aktivno nastupali prema gradskoj vlasti u predlaganju tema za raspravu i zahtijevanju žurnog rješavanja uočenih problema djece.