Pravobranitelj za djecu

Posjeti školama u Pitomači

Posjeti školama u Pitomači

U skladu s programom rada pravobraniteljice za djecu, savjetnici Sanja Vladović i Darko Laksar posjetili su 29. svibnja 2015. u Pitomači, u Virovitičko-podravskoj županiji, Osnovnu školu Petra Preradovića i Srednju (strukovnu) školu Stjepana...

More

MMS u borbi protiv vršnjačkoga nasilja

MMS u borbi protiv vršnjačkoga nasilja

Kako spriječiti psihičko nasilje među djecom, kako upozoriti i na one nevidljive, ali bolne oblike nasilja, kojima je cilj isključiti pojedino dijete ili grupu iz društva te kako i djecu i odrasle potaknuti na razmišljanje o tome, suosjećanje sa...

More