Pravobranitelj za djecu

Predavanje studentima Pravnog fakulteta

Predavanje studentima Pravnog fakulteta

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić održala je 27. studenoga 2015., na Pravnom fakultetu u Zagrebu predavanje u okviru kolegija Maloljetničko kazneno pravo. Pravobraniteljica je upoznala studente sa sadržajem instituta pravosuđa...

More