Pravobranitelj za djecu

Svjetski dan prevencije suicida

Svjetski dan prevencije suicida

U organizaciji Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež Zagreb, u povodu Svjetskog dana prevencije suicida 10. rujna 2015. održan je Okrugli stol pod nazivom “Suicidalno ponašanje djece i mladih: dati pažnju, shvatiti ozbiljno i spasiti...

More

Posjet stručnjaka iz Belgije

Posjet stručnjaka iz Belgije

U suradnji sa Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić primila je 10. rujna 2015. u radni posjet profesoricu Greet De Brauwere sa studija Socijalnog rada na...

More

Suradnja s UNICEF-ovim uredom za Hrvatsku

Suradnja s UNICEF-ovim uredom za Hrvatsku

Predstojnica UNICEF-ovog ureda za Hrvatsku Valentina Otmačić, zajedno sa suradnicama, sastala se 9. rujna 2015. s pravobraniteljicom za djecu Ivanom Milas Klarić. Na sastanku je bilo riječi o aktualnim temama i zadaćama kojima se Ured...

More