Pomoć djeci strancima bez pratnje

Pomoć djeci strancima bez pratnje

Nove_inicijativeNa inicijativu Centra za nove inicijative i Hrvatskog Crvenog križa, 20. travnja 2011.  održan je sastanak vezano uz pokretanje humanitarne akcije za pomoć djeci strancima bez pratnje i zakonskih skrbnika u Hrvatskoj. S pravobraniteljicom za djecu Milom Jelavić sastale su se Lovorka Marinović uime Centra za nove inicijative  i Sanja Pupačić ispred Hrvatskog Crvenog križa, koje su pravobraniteljicu zamolile za suradnju i sudjelovanje u humanitarnoj akciji HRT-a “Uz nas niste sami”.

Na sastanku je bilo riječi o potrebi osiguranja odgovarajućeg smještaja za djecu bez pratnje koja su strani državljani  te o osiguranju potrebnih financijskih sredstava za opremanje prostora u sklopu Doma za odgoj djece i mladeži Dugave u Zagrebu. Pravobraniteljica za djecu podržala je inicijativu te potvrdila spremnost za sudjelovanje u humanitarnoj akciji.

Na sastanku je bila i savjetnica Gordana Filipović.