Poruka pravobraniteljice u povodu početka školske godine: Vraćamo se u škole!

Poruka pravobraniteljice u povodu početka školske godine: Vraćamo se u škole!

Draga djeco, dragi roditelji i učitelji,

U ponedjeljak ujutro više od 33.000 šestgodišnjaka i sedmogodišnjaka  prvi put će se uputiti sa svojim roditeljima i skrbnicima u škole širom zemlje. Djeci tada počinje uzbudljivo i novo razdoblje učenja i osobnog razvoja pa je važno da im već prvi dan pokažemo kako je škola mjesto na kojem se mogu osjećati sigurno, prihvaćeno i podržano.

Uz prvašiće, koji kreću u školu prvi put, druga djeca nakon ljetnih praznika nastavljaju svoje obrazovanje u još jednoj školskoj godini u koju, nažalost, ponovno ulazimo s epidemijom koronavirusa. I u ovoj školskoj godini molim djecu i roditelje za strpljenje jer smo još uvijek u epidemiološki nepovoljnoj situaciji. Vjerujem da ćemo s većom stopom procijepljenosti odraslih i uz poštovanje epidemioloških zaštitnih mjera  ući i u predvidljiviju fazu nošenja s Covidom-19. Pozivam da svi poduzmemo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da se nastava odvija u razredu.

Početak svake školske godine nam svima nudi priliku za drugačiji start. Utjecaj učiteljica i učitelja, stručnih suradnika pa i ravnatelja na svako dijete je neprocjenjiv. Osigurajte djeci poticajno okruženje i radost odlaska u školu jer znaju da ih tamo čekaju odrasli koji navijaju za njihov obrazovni i odgojni uspjeh.

U tom svjetlu, podsjećam koliko je važno da djeca u školi uče o dječjim pravima, a među njima i o pravu na sudjelovanje u donošenju školskih odluka. Pozivam sve škole da aktivno rade s vijećem učenika te da iskoriste taj mehanizam participacije da djecu pouče aktivnom sudjelovanju u donošenju odluka koje ih se tiču. Djeci će to pomoći da unaprijede svoje socijalne vještine, steknu veće samopouzdanje te da bolje razumiju i poštuju druge. Djeca koja su aktivna u svojoj školi, bit će aktivna kasnije i u društvu.

Svoj djeci želim puno radosti u učenju i druženju s vršnjacima u novoj školskoj godini. Svim roditeljima želim da čim lakše prate svoju djecu kroz odgojno-obrazovni proces te im želim dobru suradnju i odnos sa svim djelatnicima škole.

Svim učiteljicama, nastavnicima i profesorima, svim stručnim suradnicima i ravnateljima želim dobar početak godine i što skoriju normalizaciju uvjeta u kojima se odvija nastava.

Nadam se da je pred nama jedna dobra školska godina, u kojoj ćemo se najviše baviti odgojno-obrazovnim potrebama i izazovima djece nakon gotovo dvije godine pandemije, a najmanje prilagodbom na nove izvanredne situacije.

Podržimo svu djecu u njihovom pravu na kvalitetno obrazovanje!

Pravobraniteljica za djecu

Helenca Pirnat Dragičević