Poruka pravobraniteljice u povodu završetka nastave: Omogućimo djeci radosne i sigurne ljetne praznike!

Poruka pravobraniteljice u povodu završetka nastave: Omogućimo djeci radosne i sigurne ljetne praznike!

Ljetni praznici djeci donose mnogo radosti i slobodnog vremena, te mogućnosti za druženje s prijateljima, roditeljima i rodbinom, ali i brojne izazove i situacije koje bi ih mogle ugroziti. Zato svi imamo obvezu i odgovornost osigurati im odgovarajuće prostore i sadržaje za aktivnu igru, te zaštitu od mogućih ugroza.

Iako je situacija s pandemijom bolja, a ljeto je vrijeme opuštanja od posla, škole i drugih obveza, ne smijemo zaboraviti pridržavati se epidemioloških mjera koje su i dalje na snazi, te o njima valja voditi računa i prilikom boravka djece u igraonicama, kampovima, ljetnim školama te korištenju prometnih sredstava.

Pozivam roditelje da tijekom godišnjeg odmora što više vremena provode s djecom, ali i da vode računa o njihovoj sigurnosti – na igralištu, u prometu, na plaži i u svim drugim prilikama. Posebno apeliram na nadležne službe da obrate pažnju na pojačane rizike kojima bi djeca mogla biti izložena tijekom praznika. Pozivam i medije da redovito informiraju javnost o ponudi aktivnosti za djecu, ali i o potencijalnim izazovima koji zahtijevaju pojačan oprez i brigu odraslih o djeci.

Osigurajmo više organiziranih aktivnosti za djecu

Mnoge obitelji ne mogu djeci osigurati odlazak na ljetovanje, bilo zbog financijskih teškoća, ili zato što ne mogu koristiti godišnji odmor tijekom ljeta te mnoga djeca ljeti često ostaju sama kod kuće, bez nadzora odraslih. Zato je iznimno važno i tijekom ljeta organizirati raznovrsne, široko dostupne i, po mogućnosti, besplatne aktivnosti za djecu. Pozivam jedinice lokalne samouprave, udruge za djecu, sportske, obrazovne, kulturne i vjerske organizacije te centre za djecu, mlade i obitelj da osiguraju bogatu ponudu sadržaja za djecu kako bi što više njih moglo ljetne praznike provesti u poticajnom i sigurnom okruženju. Dodatnu podršku pritom trebaju djeca korisnici socijalne pomoći i djeca s teškoćama u razvoju.

Sigurnost na igralištima, igraonicama i u ljetnim kampovima

Dječja igrališta na otvorenom moraju biti sigurna za djecu, stoga vlasnike igrališta, a osobito jedinice lokalne samouprave, podsjećam na njihovu obvezu održavanja i redovitih nadzora uređenosti igrališta i ispravnosti postavljenih sprava. Pozivam i roditelje na nužni oprez u korištenju sprava za igru na igralištima.

Vlasnike dječjih igraonica i organizatore aktivnosti u igraonicama upozoravam da su dužni omogućiti najviši stupanj sigurnosti djece tijekom boravka u igraonici, te prilikom angažiranja osoba za rad s djecom provjeriti jesu li one osuđivane za kaznena djela na štetu djece i je li protiv njih započeo kazneni progon. Isto upozorenje upućujem i organizatorima ljetnih kampova i škola u koje djeca odlaze na učenje, zabavu i odmor bez roditelja, te su povjerena na skrb voditeljima. Pozivam roditelje da pažljivo biraju organizatore takvih aktivnosti i traže informacije o tome kome povjeravaju djecu.

Zaštitimo djecu od ekstremnih vrućina te prilikom kupanja i boravka na suncu

Ljeti su djeca izložena povećanom riziku od stradanja u vodi. Utapanje je, nakon prometnih nesreća, vodeći uzrok smrti djece do 15 godina u svijetu, a najugroženija su djeca u dobi do četiri godine. Roditelji koji u blizini doma imaju neosigurane vodene površine, bunare, lokve ili ribnjake moraju posebno paziti kuda se dijete kreće kako ne bi upalo u vodu. Također, na bazenima i plažama uz more, jezero ili rijeku mlađa djeca trebaju stalno biti pod nadzorom, kao i sva djeca neplivači. Važna je i zaštita djece u svim rekreativnim aktivnostima na vodi.

Tijekom ljetnih vrućina iznimno je važno zaštititi djecu od sunca i dehidracije te izbjegavati boravak na suncu, treninge, utakmice i druge manifestacije na otvorenom sredinom dana. Pozivam roditelje da budu primjer djeci i uvijek nose sa sobom vodu za piće, da štite glavu i tijelo od sunca i upotrebljavaju zaštitne kreme. U očekivanju zabrane prodaje energetskih pića maloljetnicima, apeliram na roditelje i trgovce da zaštite djecu od takvih napitaka koji su za njih iznimno štetni i opasni.

Ni u kojem slučaju dijete se ne smije ni na trenutak ostaviti samo u automobilu, osobito za ljetnih vrućina, jer to može ozbiljno ugroziti njegovo zdravlje pa i život. Roditelji o tome trebaju razgovarati sa svima kojima povjeravaju djecu, a pozivam i medije da često ponavljaju takva upozorenja kako bi se zaštitili životi djece.

Ne zaboravimo da i kućni ljubimci nerijetko stradaju zaboravljeni u užarenim vozilima, te da takav gubitak osobito teško pogađa i žalosti djecu.

Zaštitimo djecu u prometu

Pozivam vozače da obrate pažnju na sigurnost djece u prometu, a roditelje da svojim ponašanjem budu uzor djeci te poštuju propise i zahtjeve sigurnog prijevoza djece u osobnim automobilima, kao i obvezu zaštite djece-biciklista. Posebno upozoravam na opasnosti prilikom prijevoza djece nesigurnim vozilima, poput traktora, i rizike od toga da dijete samo upravlja automobilom, motorom ili raznim vrstama plovila bez dozvole i odgovarajuće zaštite, te preporučujem policiji provođenje pojačanog nadzora. Podsjećam i na rizike kojima su izloženi mladi u manjim mjestima i ruralnim područjima, budući da često autostopiraju zbog ljetnog ukidanja redovitog prijevoza. Zato pozivam jedinice lokalne samouprave da i ljeti osiguraju prijevoz u tim područjima.

Provođenje praznika kod drugog roditelja

Mnoga djeca, čiji roditelji žive odvojeno, ljetne praznike provode, prema odluci suda, kod drugoga roditelja s kojim inače ne stanuju. Apeliram na roditelje da u takvim okolnostima budu podrška djetetu prilikom odlaska na praznike kod drugog roditelja, te da ulože napor u to da njihovi nerazriješeni partnerski odnosi ne utječu na prava i potrebe djeteta da određeno vrijeme kvalitetno provede i s drugim roditeljem.

Zaštita od gospodarskog iskorištavanja i štetnoga rada

Tijekom ljetnih mjeseci maloljetnici se često zapošljavaju u ugostiteljskoj djelatnosti i trgovini, pri čemu su moguće i povrede njihovih prava od strane poslodavaca, poput zapošljavanja bez obveznog prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, uskraćivanja prava na dnevni i tjedni odmor, određivanja prekovremenog i noćnog rada ili neprijavljivanja na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Pozivam roditelje da zaštite dijete od svakog oblika rada koji je za njega štetan i ugrožava njegovo zdravlje, sigurnost ili razvoj te da inspekciji rada prijave takve slučajeve.

Zaštitimo djecu koja prose

S povećanjem broja turista povećava se broj djece koja prose na ulici i na prometnicama te su im često ugroženi dostojanstvo, zdravlje, a ponekad i život. Pozivam građane da obavijeste policiju kad zamijete dijete koje prosi ili sudjeluje u prosjačenju s odraslom osobom, te da tako pomognu da se dijete zaštiti od takvog iskorištavanja. Davanje novca djeci koja prose, nažalost, potiče nove slučajeve prosjačenja i daljnje ugrožavanje djeteta radi stjecanja zarade.

Opasnosti za djecu u poljoprivrednim radovima

Ne zaboravimo da djeca na selu tijekom ljeta često s roditeljima rade u poljoprivredi. Pozivam roditelje da ne izlažu djecu prevelikim radnim opterećenjima te da osobito paze da ne budu izložena opasnim kemikalijama koje se koriste u poljoprivredi. Podsjećam i da djeca ne smiju upravljati poljoprivrednim strojevima ni voziti traktor, na što nas svake godine bolno upozoravaju nesreće u kojima stradaju i djeca.

Noćni izlasci djece, prodaja i konzumiranje alkohola

Ljeti su osobito učestali nedopušteni noćni izlasci djece mlađe od 16 godina, što je često povezano i s konzumacijom alkohola i opijanjem, a u takvom stanju djeca ponekad postaju žrtvama ili počiniteljima nasilničkog ponašanja. Podsjećam roditelje da zakon zabranjuje noćne izlaske djece mlađe od 16 godina bez nadzora odrasle osobe u vremenu od 23 do 5 sati te da dopuštanje takvog ponašanja predstavlja zanemarivanje djeteta, ignoriranje opasnosti i neprihvaćanje odgovornosti za odgoj i ponašanje djeteta. Apeliram na sve koji uoče kršenje zabrane prodaje i usluživanja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina da to prijave policiji i inspekciji, koje ujedno pozivam na pojačanu kontrolu provedbe tih propisa tijekom ljeta.

Zaštita od rizika na internetu

Više slobodnog vremena za djecu danas najčešće znači i više vremena uz računalo ili mobitel što pojačava rizik zlouporabe i ugrožavanja djece putem interneta Iako je pandemija koronavirusa i odrasle i djecu prisilila da više vremena provode online, ne smijemo zaboraviti na rizike i nužne mjere zaštite djece. Ne propustimo nadzirati aktivnosti djece na internetu i dogovorimo se s njima o pravilima sigurnoga korištenja digitalnih uređaja.

Ne zaboravimo da je ljeto dobra prilika da zajedno s djecom istražujemo kako se sve možemo zabaviti, igrati i ugodno družiti u prirodi, na otvorenom, u raznovrsnim aktivnostima s drugom djecom i odraslima – i bez interneta. Svoj djeci i roditeljima želim da provedu upravo takve aktivne, radosne i sigurne praznike!

Pravobraniteljica za djecu

Helenca Pirnat Dragičević