Posebno izvješće pravobraniteljice o ugroženosti prava djece u odgojnim domovima

Posebno izvješće pravobraniteljice o ugroženosti prava djece u odgojnim domovima

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina savjetnica Sanja Vladović sudjelovale su 31. listopada 2019. na sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora. Jedna od točaka dnevnog reda sjednice bilo je Posebno izvješće o uočenom stanju radi poduzimanja mjera od važnosti za zaštitu prava i interesa djece koja su smještena u domove socijalne skrbi za djecu s problemima u ponašanju, koje je pravobraniteljica za djecu u rujnu 2019. uputila Hrvatskom saboru. Posebno izvješće alat je u ovlasti pravobraniteljice za djecu utemeljen na čl. 19. st. 5. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN 73/17) putem kojeg se najviše državno tijelo izvješćuje o uočenim teškoćama u ostvarivanju prava i interesa djece, zbog čega postoji potreba poduzimanja mjera za unapređivanje stanja u pojedinom području.

U Posebnom izvješću pravobraniteljica za djecu je navela da su djeca s problemima u ponašanju koja su smještena u odgojne ustanove jedna od najugroženijih skupina djece u društvu s obzirom na rizik od kršenja njihovih prava. Riječ je o posebno ranjivoj djeci, koja su često bila zanemarena, zlostavljana te duboko traumatizirana u svojim obiteljima, bez životne i emocionalne podrške bliskih osoba. Na temelju višegodišnjeg praćenja stanja, pojedinačnih pritužbi, praćenja objava u medijima, sudjelovanja na stručnim skupovima i radnim sastancima, putem obilazaka institucija i razgovora  djecom i djelatnicima, Ured pravobraniteljice za djecu  uočio je ugroženost brojnih prava ove djece, kao i određene teškoće koje se javljaju na razini sustava i zajedničke su svim domovima za djecu s problemima u ponašanju.

Na uočene teškoće upozoravalo se iz Ureda pravobraniteljice za djecu putem godišnjih izvješća te preporuka upućenih Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Intervencije i aktivnosti koje je sustav poduzimao bile su najčešće ograničene i fragmentirane, nerijetko isprovocirane pojedinim nepovoljnim događajima i slučajevima nasilja te nisu bile usmjerene unapređivanju temeljnog koncept zaštite prava djece niti dovodile do značajnijih pozitivnih ishoda za samu djecu.

Uočene teškoće odnose se na pojedine vrlo zastarjele i neprimjerene prostorne kapacitete u kojima borave djeca, na nedostatno stručno obrazovanje pojedinih djelatnika te nedostatno cjeloživotno obrazovanje i nedostatak podrške sustava putem supervizije. Stručni rad s djecom je manjkav, nedostaje prevencijskih aktivnosti i tretmanskih i edukativno-razvojnih programa. Psihoterapija se ne provodi, a liječenje djece s teškoćama mentalnog zdravlja najčešće je samo medikamentozno.

Česti su bjegovi djece iz domova te su za to vrijeme djeca “na cesti” i u riziku za brojne zlouporabe, dok policija za njima ne traga dovoljno intenzivno. Posebno zabrinjava svakodnevno prisutno nasilje –  među djecom, nasilje djece nad djelatnicima, ali i nasilje pojedinih djelatnika nad djecom, s kojim se ustanove nerijetko prešutno mire zbog nedovoljne podrške drugih sustava u reagiranju na takve incidente.

Uočili smo i nedostatno ostvarivanje prava djece na iskazivanje mišljenja o stvarima koje se odnose na njih. Zabrinjava to što su ove teškoće prisutne godinama, a mjere koje sustav poduzima ne dovode do značajnijeg i trajnijeg unapređivanja stanja.

O upućivanju Posebnog izvješća Saboru pravobraniteljica za djecu obavijestila je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP) te im uputili preporuku za izradu Akcijskog plana za unapređivanje prava i interesa djece koja se nalaze u domovima za djecu s problemima u ponašanju, s mjerama i aktivnostima koje su utemeljene na međunarodnim standardima i koje će dovesti do osuvremenjivanja cjelokupnog koncepta institucionalnog tretmana ove djece kroz nužnu interdisciplinarnost, podršku znanstvenika i stručnjaka te usku međuresornu suradnju s drugim sustavima. U skladu s ovlastima u ovom području zaštite djece, na sjednici su bili prisutni i predstavnici MDOMSP-a.

Članovi Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o ostali prisutni na sjednici suglasili su se da je potrebno unaprijediti stanje te su podržali poduzimanje mjera i izradu Akcijskoga plana. Naglašeno je da buduće mjere i aktivnosti u dokumentu moraju biti jasni i sažeti, dosežni, provedivi i mjerljivi. Na sjednici je donesen zaključak da je nužno da Vlada RH osnuje međuresornu radnu skupinu za izradu Akcijskog plana za unapređivanje zaštite prava i interesa djece s problemima u ponašanju koja su smještena u odgojne ustanove.