Posjet Općini Lastovo i Dječjem vrtiću Biser Lastova

Posjet Općini Lastovo i Dječjem vrtiću Biser Lastova

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina savjetnica Ana Babić 13. i 14. srpnja 2023. posjetile su Općinu Lastovo. Prema redovitom planu obilazaka prostora u kojima privremeno ili trajno borave djeca 13. srpnja obišle su Dječji vrtić Biser Lastova.  S radom Vrtića kao i svim izazovima s kojima se susreću djelatnici, djeca i roditelji u odgojno obrazovnom radu, kao i životu na udaljenom otoku, upoznala ih je ravnateljica  Tarita Mašković. Dječji vrtić Biser Lastova trenutno polazi 38 djece u dobi od godine dana do polaska u školu podijeljenih u dvije odgojno obrazovne skupine.

Dana 14. srpnja pravobraniteljica i njezina savjetnica posjetile su Općinu Lastovo. U Općini ih je primila načelnica Anita Jančić Lešić te njezina pročelnica Antonia Frlan. Drugom dijelu sastanka pridružila se i ravnateljica Vrtića. Pravobraniteljica je prisutne upoznala s ovlastima i načinom rada Ureda pravobraniteljice za djecu kao i aktivnostima Ureda u području praćenja ostvarivanja prava djece koja žive na otocima. Načelnica je upoznala pravobraniteljicu i njezinu savjetnicu sa izazovima s kojima se susreću djeca i odrasli koji o njima brinu na otoku Lastovu. Na Lastovu živi oko 80 djece predškolske i osnovnoškolske dobi. Posebno je istaknut problem stručnog kadra koji nedostaje za kvalitetan odgojno obrazovni rad, aktivnosti slobodnog vremena kao i zdravstvenu brigu o djeci. Na otoku Lastovu nema stručnog suradnika psihologa, edukacijskog rehabilitatora, logopeda, a ni liječnika pedijatra te su djeca sa svojim roditeljima primorana putovati brodom po nekoliko sati u Split ili Dubrovnik. Istaknut je problem prometne izoliranosti i nedostatka brodskih linija. Razgovaralo se i o nemogućnosti upisa pojedine djece s Lastova u učeničke domove i ostvarivanja prava na prehranu za djecu srednjoškolske dobi koja odlaze s Lastova u srednju školu. Istaknuta je loša ponuda slobodnih aktivnosti za djecu zbog nedostatka motiviranog i stručnog kadra.  Razgovaralo se i o mogućnostima za djecu s teškoćama u razvoju, školskoj prehrani, zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi, dječjoj participaciji, nasilju nad i među djecom, asistentima u nastavi, sigurnosti djece, poticajima za stručni kadar koji bi došao na otok i infrastrukturi potrebnoj za ostvarivanje dječjih prava. Posebna tema bili su uvjeti rada u Dječjem vrtiću koji zahtijevaju poboljšanja. Prisutni su izrazili želju za podizanjem razine kvalitete zaštite dječjih prava te su dogovorene mjere za poboljšanje i istaknute preporuke od strane pravobraniteljice za djecu.