Posjet Dječjem vrtiću Kutjevo

Posjet Dječjem vrtiću Kutjevo

U skladu s planom i programom obilazaka ustanova u kojima borave djeca, radi stjecanja uvida u način ostvarivanja njihovih prava, savjetnik pravobraniteljice za djecu Darko Laksar posjetio je 25. listopada 2019. Dječji vrtić Kutjevo u Kutjevu. Tom prilikom obišao je prostor vrtića, posjetio djecu u mješovitoj odgojnoj skupini te razgovarao s ravnateljicom DV Kutina Slavicom Jurišić.

Vrtić pohađa ukupno 40 djece, a s njima rade četiri odgojitelja i jedan asistent. U prostoru vrtića održava se i predškola dva puta tjedno. Najveći problem s kojim se suočava ova odgojno-obrazovna ustanova jest nedostatak odgovarajućeg prostora za djecu, a nedostaje i vanjski prostor za igru.

Vrtić trenutačnim kapacitetom prostora ne zadovoljava u potpunosti potrebe zajednice, ali sva prijavljena djeca su upisana u vrtić. Navodno je u tijeku provedba natječaja za izgradnju novog objekta vrtića u skladu s potrebnim prostornim standardima.