Posjet Domu za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja “Duga – Zagreb“

Posjet Domu za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja “Duga – Zagreb“

DUGA5Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić i njezina savjetnica Lidija Petrović posjetile su 7. svibnja 2015. godine Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja “Duga – Zagreb”, kako bi se upoznale s uvjetima u kojima u toj ustanovi borave djeca i kvalitetom skrbi o njima.

 

Teme razgovora s ravnateljicom Doma odnosile su se na uslugu smještaja žrtava obiteljskog nasilja, koje obuhvaćaju psihosocijalnu pomoć, pravne savjete, brigu o zdravlju i prehranu korisnica i korisnika. Bilo je riječi i o psihosocijalnom tretmanu počinitelja nasilja u obitelji te o savjetovanju žrtava obiteljskog nasilja koje nisu na smještaju u ustanovi.

Tijekom posjeta pravobraniteljica je sa savjetnicom obišla cjelokupni prostor Doma te je razgovarala s djecom koja se ondje nalaze na smještaju.