Posjet Domu za djecu “Maslina” u Dubrovniku

Posjet Domu za djecu “Maslina” u Dubrovniku

udomiteljU sklopu redovitih obilazaka domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, savjetnica pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović posjetila je 2. svibnja 2012. Dom za djecu “Maslina” u Dubrovniku, gdje je razgovarala sa stručnim timom i djecom.

U razgovoru sa stručnim timom Doma posebno se interesirala za prosječno trajanja smještaja djece u domu, za redovitost izrade i evaluaciju individualnog plana za svako pojedino dijete, suradnju s centrima za socijalnu skrb, provođenje deinstitucionalizacije i transformacije doma, brigu o mentalnom zdravlju djece, za pojavnost nasilja u Domu, suradnju s lokalnom zajednicom, prostorne uvjete te edukaciju djelatnika.

Razgovor sa djecom bio je usmjeren na zaštitu njihovih prava u domu, školi  i slobodnim aktivnostima.