Posjet Klinici za pedijatriju KBC-a Rijeka

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina savjetnica Danijela Žagar obišle su 12. prosinca 2018. Kliniku za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka na lokalitetu Kantrida. Tom su prilikom obišle Zavod za neurologiju i psihijatriju dječje dobi te Ambulantu i dnevnu bolnicu za dječju i adolescentnu psihijatriju.

U razgovoru s djelatnicima Klinike upoznale su se sa specifičnostima njihovog rada te dobile informacije o ulaganjima u poboljšanje liječenja, uvjeta smještaja djece i boravka roditelja,  do očekivanoga preseljenja u novu bolnicu za majku i dijete na Sušaku. Izgradnja novoga objekta očekuje se u srpnju 2021.