Posjet školama na otocima Premudi, Molatu i Olibu

Posjet školama na otocima Premudi, Molatu i Olibu

08222Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i savjetnica Ana Pezo posjetile su 11. studenoga 2008. osnovne škole na tri otoka zadarskog arhipelaga Molatu, Premudi i Olibu. Tom prilikom razgovarale su s učenicima o njihovom životu i školovanju na otoku te o dječjim pravima.

Josipa i Katarina jedine su učenice u osnovnoj školi na Molatu, učenik 5. razreda Armando jedini je učenik škole na Premudi, a sedmaš Šein jedini je đak škole na Olibu. O tome kako je to biti jedini u razredu i u školi, kako provode dane i slobodno vrijeme u sredini gdje nema njihovih vršnjaka djeca su pričala pravobraniteljici. A ona je njima govorila o Konvenciji o pravima djeteta, o tome što sve radi pravobraniteljica za djecu te o tome koliko je važno da djeca znaju koja su njihova prava, kako bi i sama mogla zahtijevati njihovo ostvarivanje.