Posjet Osnovnoj školi Frane Petrića u Cresu

Posjet Osnovnoj školi Frane Petrića u Cresu

 

CresU sklopu redovitih aktivnosti Ureda pravobraniteljice za djecu, savjetnice pravobraniteljice Ana Babić i Danijela Žagar posjetile su 12. listopada 2011. Osnovnu školu Frane Petrića u Cresu. Ova škola jedina je osnovna škola na otoku Cresu i ima ukupno 211 učenika. Uz matičnu školu djeluju i dvije područne škole u Valunu i Martinšćici.

 

Tijekom obilaska škole savjetnice su razgovarale s ravnateljem Mirkom Paratom, pedagoginjom Željkom Matovinović te s grupom djece, članovima Vijeća učenika. Tom prigodom predstavile su Ured pravobraniteljice za djecu te dječja prava iz Konvencije o pravima djeteta. Obišle su i unutarnji i vanjski prostor škole, kao i nadograđeni školski prostor.

Nakon obilaska škole, savjetnice je primio i gradonačelnik Grada Cresa Kristijan Jurjako, s kojim su razgovarale o ovlastima i aktivnostima Grada Cresa u ostvarivanju bolje zaštite prava djece na otoku Cresu, naročito u pogledu prava djece na slobodno vrijeme, zdravstvenu skrb i predškolski odgoj.