Posjet Osnovnoj školi I. G. Kovačića u Slavonskom Brodu

Posjet Osnovnoj školi I. G. Kovačića u Slavonskom Brodu

U skladu s ovlastima i planom rada pravobraniteljice za djecu, njezina savjetnica Sanja Vladović posjetila je 17. studenoga 2015. skola Brod Tom prilikom razgovarala je s ravnateljem Zlatkom Bagarićem, pedagoginjom Ivkom Jurković i psihologinjom Martinom Čelebija o načinu rada škole, odvijanju odgojno-obrazovnog procesa, ostvarivanju dječjih prava te problemima s kojima se djelatnici susreću, posebice u odnosu na školovanje pojedine djece s teškoćama.

Obišla je i cjelokupan prostor škole u kojem se odvijaju odgojno-obrazovni i ostali sadržaji. Posebno se zanimala za ostvarivanje participativnih prava, odnosno prava učenika na sudjelovanje. Zato je razgovarala s članovima Vijeća učenika te poslušala njihova mišljenja o radu škole, samoprocjenu uspješnosti učenika te posebice učeničku percepciju kvalitete odnosa između učitelja i učenika.