Posjet osnovnoj školi na Rabu

Posjet osnovnoj školi na Rabu

RabU sklopu redovitih aktivnosti Ureda pravobraniteljice za djecu, savjetnice Ana Babić i Danijela Žagar posjetile su 4. svibnja 2012. Osnovnu školu Ivana Rabljanina na području Grada Raba. Školu polazi 647 učenika, a osim u matičnoj školi u gradu, nastava se odvija i u šest područnih škola u naseljima Barbat, Banjol, Mundanije, Supetarska Draga, Lopar i Kampor.

Tom prilikom savjetnice pravobraniteljice za djecu razgovarale su o specifičnostima te otočne škole s ravnateljicom škole Anamari Šarin i stručnim suradnicama: pedagoginjom Franciskom Plješa, socijalnom pedagoginjom Kristinom Ribarić, psihologinjom Tanjom Rizner i knjižničarkom Zorom Topić-Fišer. Zatim su razgovarale s djecom, članovima Vijeća učenika škole, kojima su i predstavile rad Ureda i Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu.

Nakon obilaska škole savjetnice su se sastale s gradonačelnicom Grada Raba Rosandom Krstinić-Guščić, s kojom su razgovarale o ovlastima i aktivnostima Grada u boljoj zaštiti prava djece na njihovom području. Na tom sastanku bile su i ravnateljica Dječjeg vrtića Pahuljica Sanja Grozdanić, ravnateljica OŠ Ivana Rabljanina Anamari Šarin, ravnateljica Srednje škole Markantuna De Dominisa Rab Anka Bišić i voditelj  Podružnice Rab Centra za socijalnu skrb Crikvenica Jure Adžanić.