Posjet pravobraniteljice za djecu Gradu Splitu

Posjet pravobraniteljice za djecu Gradu Splitu

Split GradPravobraniteljica za djecu Mila Jelavić i njezine savjetnice Ana Babić i Branka Reić Kukoč u Splitu su se 3. ožujka 2013. sastale sa zamjenicom gradonačelnika Grada Splita Aidom Batarelo. Na sastanku su bile i pročelnica Službe za obrazovanje i znanost Ines Milina Ganza te pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Romana Škrabić. Tema sastanka bilo je stanje prava djece u Splitu te ovlasti i aktivnosti Grada u zaštiti prava djece.

 

Pritom je bilo riječi i o dostupnosti zdravstvenih usluga djeci, posebice onih vezanih za mentalno zdravlje djece te je ponovno pokrenuto pitanje osnivanja Poliklinike za zaštitu mentalnog zdravlja djece u splitskoj regiji, na što pravobraniteljica uporno poziva posljednjih sedam godina. Iako uspostava poliklinike nije u nadležnosti Grada, zaključeno da će Grad prema županiji pokrenuti inicijativu da se počne rješavati ovo pitanje.

Tema razgovora bila su i prava djece iz sustava socijalne skrbi, propisana Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Splita, prema kojoj djeca ne mogu ostvariti prava na određene naknade zbog dugovanja svojih roditelja Gradu. Predstavnice Grada odgovorile su kako je u pripremi rješenje temeljem kojeg će se nastojati izbjeći takva praksa.

Pravobraniteljica se zanimala i za dostupnost predškolskog odgoja djeci grada Splita, na što je istaknuto da je gotovo cjelokupna populacija djece obuhvaćena dječjim vrtićima, za čije sufinanciranje grad izdvaja velika sredstva pa roditelji plaćaju gotovo najnižu naknadu u Hrvatskoj za boravak djece u vrtićima.

Razgovaralo se i o gradnji dječjih igrališta i škola, o asistentima i pomagačima u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju, aktivnostima komunalnih redara kako bi se spriječilo da se opasni psi vode bez zaštitne brnjice, kao i o aktivnostima usmjerenim na to da Grad Split dobije status Grada prijatelja djece.