Posjet učenika Osnovne škole „Centar“ iz Rijeke riječkom uredu pravobraniteljice za djecu

Posjet učenika Osnovne škole „Centar“ iz Rijeke riječkom uredu pravobraniteljice za djecu

Učenici četvrtog razreda Osnovne škole „Centar“ iz Rijeke, koji su uključeni u izvannastavnu aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje, posjetili su 28. veljače 2023. riječki ured pravobraniteljice za djecu zajedno sa svojom učiteljicom Hanom Grubišić Krmpotić.

U vrlo dinamičnoj aktivnosti s učenicima, savjetnice pravobraniteljice za djecu Danijela Žagar i Ana Albrecht Čekada učenicima su predstavile Ured pravobraniteljice za djecu, Konvenciju o pravima djeteta te su s njima razgovarale o pravima djece i važnosti poštovanja prava drugoga.

Učenici već puno znaju o pojedinim dječjim pravima, a pripremili su puno pitanja o kojima su razgovarali sa savjetnicama, posebno vezano za dječju participaciju i Mrežu mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu.