Posjet Zavodu za kliničku psihijatriju s dječjom i adolescentnom psihijatrijom KBC-a Split

Posjet Zavodu za kliničku psihijatriju s dječjom i adolescentnom psihijatrijom KBC-a Split

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina savjetnica Ana Babić, u okviru redovnih obilazaka ustanova u kojima borave djeca, posjetile su 21. srpnja 2022. Zavod za kliničku psihijatriju s dječjom i adolescentnom psihijatrijom u KBC-u Split. S radom Zavoda i izazovima s kojima se susreću u radu upoznala ih je specijalistica za dječju i adolescentnu psihijatriju splitske bolnice dr. Maja Rogulj.

Zavod za kliničku psihijatriju s dječjom i adolescentnom psihijatrijom pruža usluge psihijatrijske skrbi za djecu i adolescente kroz polikliniku i ambulantu te Dnevnu bolnicu za djecu i mlade. Tim koji radi s djecom sastavljen je od dva dječja psihijatra, educiranog obiteljskog terapeuta, dva specijalizanta dječje i adolescentne psihijatrije, radnog terapeuta, psihologa, socijalnog radnika i medicinske sestre. Osim grupne psihoterapije djeci i mladima nudi se psihoedukativni tretman kroz terapiju igrom, biblioterapiju, filmske radionice i radnu terapiju. Zbog nedostatka potrebnog stručnog kadra pri Zavodu još ne postoji stacionarna skrb za djecu i mlade pa se, u slučaju potrebe stacionarnog liječenja, djeca upućuju u Zagreb. Otvaranje stacionarnog dijela Zavoda u planu je do 2028. godine.

Prilikom posjeta Splitu pravobraniteljica Helenca Pirnat Dragičević je, zajedno s dr. Majom Rogulj i Vjerom Malbašom iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, gostovala u emisiji HR-a Radio Splita o mentalnom zdravlju djece i mladih. Tom prigodom naglasila je kako samo uključenošću svih sustava u prevenciju i prepoznavanje mentalnih poteškoća djece i mladih djeci možemo pomoći u prevladavanju brojnih problema s kojima se suočavaju tijekom odrastanja.