Posjeti ustanovama za djecu na području Istre

Prema redovitom planu obilazaka ustanova u koje su smještena djeca, savjetnice pravobraniteljice za djecu Lidija Petrović i Danijela Žagar obišle su početkom rujna nekoliko ustanova na području Istarske županije. Tako su 1. rujna 2022. posjetile Dom za djecu “Ruža Petrović” u Puli. Riječ je o domu koji pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji djeci bez roditelja, djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djeci i mlađim punoljetnim osobama kada je to iz drugih razloga u njihovu interesu, te djeci čiji roditelji nisu u mogućnosti privremeno brinuti o njima zbog neriješenog stambenog pitanja, bolesti i sličnih okolnosti. U vrijeme obilaska usluge doma koristilo je 40 djece i mladih. Korisnici su privremeno preseljeni u prostore u krugu Opće bolnice Pula, zbog uređenja prostora i poboljšanja postojeće infrastrukture.

Sljedećeg dana, 2. rujna, savjetnice su posjetile Kuću milosrđa Majmajola u okolici Vodnjana, u kojoj boravi 11 djece i mladih. Prilikom ovih obilazaka, osim razgovora s ravnateljima, odnosno voditeljima ustanova i stručnim djelatnicima, pregledani su prostori ustanova te su savjetnice razgovarale s djecom i mladima koji su tamo smješteni. Bila je to vrijedna prilika za razgovor s njima i uvid o tome kako se osjećaju i kako participiraju u radu ustanove, ujedno i prigoda za promociju dječjih prava, tj. upoznavanje djece s njihovim pravima i mogućnostima zaštite.

Radi cjelovitog informiranja o stanju prava djece na području Istarske županije i zaštite djece u nadležnosti Centra za socijalnu skrb Pula, savjetnice su 1. rujna posjetile centar, te su razgovarale s ravnateljicom Sandrom Ventola i stručnim djelatnicima centra koji se bave zaštitom prava i interesa djece. Bila je to prilika za razmjenu informacija o uočenim slabostima sustava i najčešćim problemima koje prepoznaju na svojem području, a ujedno i za dogovor o mogućoj budućoj suradnji centra s Uredom pravobraniteljice za djecu, u zaštiti prava i interesa djece.