Potpisan Sporazum o suglasnosti CRONSEE

Potpisan Sporazum o suglasnosti CRONSEE
du_potpis_1Predstavnici članica Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe (CRONSEE – Childrens’ Rights Ombudspersons’ Network in South and Eastern Europe) u Dubrovniku su 20. svibnja 2009. svečano potpisali Sporazum o suglasnosti, kojim su definirali načela uzajamne suradnje.

Mreža pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe, kao neformalna mreža nezavisnih institucija za zaštitu prava djece na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, osnovana je 2006. godine na inicijativu pokrajinskog ombudsmana Autonomne pokrajine Vojvodine. Njezina svrha je suradnja i osnaživanje pravobraniteljstava u zemljama Jugoistočne Europe te promicanje i razmjena dobre prakse među njima. Pouzdanu potporu tom projektu od samog početka pruža organizacija Save the Children Norway, sa sjedištem u Sarajevu. Hrvatska se pridružila mreži 2007., a do danas je broj njezinih članica višestruko povećan. Članice mreže danas su predstavnici pravobranitelja iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Bugarske, Crne Gore, Cipra, Grčke, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Rumunjske, Slovenije, Srbije i AP Vojvodine.

Svi oni potpisali su Sporazum o suglasnosti, tijekom održavanja tematske Godišnje Konferencije CRONSEE-a s temom “Djeca i konfliktni razvodi – pristup djece domaćem, međunarodnom i europskom pravosuđu”. Taj čin pozdravili su potom Bjorn Hagen iz Save the Children Norway SEE i predsjedateljica Europske mreže pravobranitelja za djecu (ENOC – European Network of Ombudspersons for Children) Emily Logan, koja je naglasila kako se pravobranitelji za djecu u svome poslu često osjećaju izoliranima u vlastitoj sredini te im stoga mnogo znači suradnja i podrška srodnih institucija iz drugih regija i država.

– Sretna sam što je ovaj sporazum potpisan baš u Hrvatskoj – naglasila je tom prilikom pravobraniteljica Mila Jelavić, zahvalivši svim pravobraniteljstvima i pojedincima koji su pomogli u osnivanju i učvršćivanju CRONSEE-a.

Savjetnik ENOC-a Peter Newell i predsjedavateljica Odbora za prava djeteta Ujedinjenih naroda Yanghee Lee pozvali su članstvo Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe da se pridruži inicijativi za donošenje novog Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta, kojim će se djeci omogućiti podnošenje pritužbi Odboru za prava djeteta, ukoliko nacionalni sustavi nisu omogućili odgovarajuću zaštitu njihovih prava. Istaknuli su da je riječ o mehanizmu koji omogućuje i afirmira pristup djece međunarodnom pravosuđu, a na taj način ojačat će se i položaj djece u odnosu na pristup nacionalnom pravosuđu u mnogim državama. Sudionici Konferencije podržali su tu ideju kao još jedan doprinos osnaživanju djece kao subjekata i nositelja prava.

Europska mreža pravobranitelja za djecu ENOC već je podržala tu inicijativu, a upravo u Dubrovniku 20. svibnja 2009. pridružila joj se i Mreža pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe.

U završnom dijelu Konferencije CRONSEE, članice su prezentirale iskustva svojih zemalja u vezi s temeljnim teškoćama koje opterećuju djecu čiji se roditelji rastaju i ne uspijevaju razriješiti svoj sukob niti se dogovoriti o zajedničkoj daljnjoj brizi za djecu. Problemi su slični u svim zemljama, pri čemu je naročito naglašena nespremnost sudova da provjere jesu li prijedlozi centara za socijalnu skrb, o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti nakon razvoda, u najboljem interesu djeteta. Istaknuta je potreba iznalaženja učinkovitijih mehanizama kojima će se osigurati da dijete bez pritisaka i straha izrazi svoje mišljenje o tome, pri čemu je sugerirano da dijete ima svog branitelja ili posebnog skrbnika, koji može, ali i ne mora biti odvjetnik.

Naglašeno je kako bi bilo vrlo korisno objediniti primjere iz prakse pojedinih zemalja te ih učiniti dostupnim svim članicama Mreže kako bi se zajednički uspješnije pronalazilo bolja rješenja u zaštiti prava i interesa djece.

Sljedeći tematski sastanak Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe održat će se ove jeseni u Zagrebu.

(Foto)