Poziv djeci i mladima: Prijavite se na natječaj za Mrežu mladih savjetnika

Poziv djeci i mladima: Prijavite se na natječaj za Mrežu mladih savjetnika

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević poziva djecu u dobi od 12 do 16 godina da se prijave na NATJEČAJ za izbor novih članova njezine Mreže mladih savjetnika ili MMS-a za sljedeće trogodišnje razdoblje. Svi zainteresirani mogu na mrežnoj stranici pravobraniteljice dijete.hr naći njezin poziv i obrazac za prijavu, koji treba ispuniti i poslati poštom, na adresu: 

Pravobraniteljica za djecu, NATJEČAJ za MMSTeslina 10, 10000 Zagreb.

Ili e-mailom na mojglas@dijete.hr, obavezno uz naznaku Natječaj za MMS.

Mreža mladih savjetnika ili MMS je  savjetodavno i suradničko tijelo pravobraniteljice za djecu koje okuplja djecu i mlade na nacionalnoj razini. Osnovano je radi bolje komunikacije s djecom i kako bi pravobraniteljica, konzultirajući se s njima o svim pitanjima važnim za djecu i mlade, što bolje zastupala njihove interese u situacijama kada oni to ne mogu sami. Mrežu čini dvadesetero djece u dobi od 12 do 18 godina iz svih krajeva Hrvatske.

Kako se u dosadašnjim izborima za članove MMS-a vrlo važnom i poticajnom pokazala suradnja sa školama, pravobraniteljica je zamolila ministra znanosti i obrazovanja da preporuči svim osnovnim i srednjim školama da na satu razrednika informiraju učenike o natječaju. Budući da se za članove MMS-a trebaju kandidirati djeca koja imaju najmanje 12, a najviše 16 godina, prijedlog je da se učenicima šestog, sedmog i osmog razreda osnovne škole, te prvog i drugog razreda srednjih škola na satu razrednika predstavi poziv pravobraniteljice. Također se pozivaju razrednici i stručni suradnici u školama da učenicima koji se žele prijaviti pruže pomoć u tome, primjerice, da im pomognu pronaći obrazac prijave i ispuniti ga, da im omoguće da ga isprintaju u školi, dodatno se informiraju na stranici dijete.hr i slično.

Važno je napomenuti da se djeca prijavljuju na natječaj po vlastitoj želji i odluci, te se od njih ne očekuje da predstavljaju svoju školu, grad ili bilo koju drugu organizaciju. Članovi i članice MMS-a zastupaju vlastito mišljenje, predstavljaju sebe same i upoznaju pravobraniteljicu sa svojim mišljenjem o položaju djece u društvu i onome što je po njihovom mišljenju važno i potrebno djeci.

Natječaj je otvoren do kraja lipnja, a u rujnu će sadašnji članovi MMS-a, zajedno s pravobraniteljicom i njezinim odraslim savjetnicima, među prispjelim prijavama kandidata izabrati novih 20 članova.

Više o radu Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice možete doznati na poveznici http://azanas.dijete.hr/mms/ i na https://dijete.hr/mms-novosti/.

Poziv pravobraniteljice i obrazac za prijavu pronaći ćete ovdje.