Poziv na ratifikaciju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta

Poziv na ratifikaciju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta

ratifyOP3Međunarodna koalicija Ratify OP3CRC i Posebna izaslanica Glavnog tajnika UN-a za pitanja nasilja nad djecom Marta Santos Pais uputili su državama Poziv na akciju (Call To Action On OP3), potičući ih da se uvjerljivo založe za dječja prava tako što će ratificirati Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi prije 25. obljetnice Konvencije o pravima djeteta, koja se obilježava 20. studenoga 2014. godine.

 

Prema podacima kojima raspolažemo, do danas je ukupno 49 država potpisalo ovaj Protokol,  a ratificiralo ga je 14 država (Albanija, Andora, Belgija, Bolivija, Crna Gora, Gabon, Irska, Kostarika, Monako, Njemačka, Portugal, Slovačka, Španjolska i Tajland). Republika Hrvatska je u New Yorku 27. prosinca 2013. potpisala Protokol, međutim zasad ga još nije i ratificirala.

Nadamo se da će i Republika Hrvatska ubrzo ratificirati novi protokol u cilju efikasne implementacije Konvencije o pravima djeteta, o čemu smo uputili preporuku Ministarstvu socijalne politike i mladih te Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Informacije o ovoj međunarodnoj aktivnosti dostupne su na linkovima: http://srsg.violenceagainstchildren.org/story/2014-09-26_1135 i http://ratifyop3crc.org/.