Poziv na razgovor (intervju) za radno mjesto savjetnika/ce u područnom uredu u Osijeku

U vezi s provedbom javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured pravobranitelja za djecu, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj  41/21 od 16. travnja 2021., za radno mjesto savjetnik/ca pravobranitelja za djecu za pravne poslove – područje socijalne skrbi, zaštite ekonomskih prava djece, zaštite okoliša i sigurnosti djece – 1 izvršitelj/ica u Osijeku, a temeljem Rješenja Odbora za državnu službu (KLASA: UP/II-112-07/21-01/699, URBROJ: 566-01/7-21-2 od 23. kolovoza 2021.), Komisija za provedbu javnog natječaja poziva na razgovor (intervju) kandidate koji su prošli prvu i drugu fazu testiranja.

Testiranje će se održati 24. rujna 2021. godine u Uredu pravobranitelja za djecu, Šetalište P. Preradovića 7/I, 31000 Osijek.

Raspored i točno vrijeme odvijanja intervjua objavljeni su na ovoj stranici u rubrici INFORMACIJE/NATJEČAJI i mogu se pročitati ovdje.