Poziv na testiranje kandidata za radno mjesto savjetnika Pravobranitelja za djecu u Osijeku

Na mrežnoj stranici pravobraniteljice za djecu, u rubrici INFORMACIJE/NATJEČAJI, objavljen je Poziv na prvu i drugu fazu testiranja te razgovor/intervju s kandidatima za prijam u državnu službu na radno mjesto savjetnika (savjetnice) Pravobranitelja za djecu u područnom uredu u Osijeku.

Kandidati i kandidatkinje čije su prijave pravodobne i potpune te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured pravobranitelja za djecu, Službu za stručne poslove, za radno mjesto objavljeno pod rednim brojem 2. Savjetnik/ca pravobranitelja za djecu za pravne poslove – područje socijalne skrbi, zaštite ekonomskih prava djece, zaštite okoliša i sigurnosti djece – 1 izvršitelja/ca u Osijeku, objavljenog u “Narodnim novinama” broj 41/21 od 16. travnja 2021., pozivaju se na prvu i drugu fazu testiranja te razgovor/intervju.

Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere stranog jezika i znanja rada na računalu.

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina iz članka 13. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, 78/17 i 89/19, dalje u tekstu: Uredba) vrednuje se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Prva i druga faza testiranja te razgovor/intervju s kandidatima održat će se u Uredu pravobranitelja za djecu u Osijeku (Šetalište P. Preradovića 7/I), prema utvrđenom rasporedu, 7., 8. i 9. lipnja 2021.

Detaljne informacije o rasporedu i pravilima testiranja te načinu obavještavanja kandidata pročitajte ovdje.