Poziv Vladi RH na zaštitu ranjivih skupina djece

Poziv Vladi RH na zaštitu ranjivih skupina djece

logo_1Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić uputila je 23. srpnja 2009. poziv Vladi Republike Hrvatske na donošenje mjera za zaštitu najugroženijih skupina djece i sprečavanje nepovoljnih učinaka kriznih mjera po njihovu dobrobit.

 

Aktualna gospodarska kriza, čiju silovitost osjećamo iz dana u dan, sve bolnije nas upozorava na činjenicu da se razdoblja recesije uvijek najnepovoljnije odražavaju na sigurnost i zaštitu djece. Svjetska istraživanja i tijekom prethodnih kriza više su puta potvrdila kako osiromašenje stanovništva, koje se neminovno javlja u vremenu recesije i krize, neposredno pogađa kvalitetu života djece i ugrožava brojna njihova prava, a ponekad čak i pravo na preživljavanje.

Siromaštvo povećava brojne rizike za djecu, ponajprije rizik da će biti zanemarena, što uz  neadekvatnu prehranu i manjkavu zaštitu zdravlja, donosi i uskraćivanje kvalitetnih razvojnih poticaja. Siromašna djeca više su izložena riziku zlostavljanja. Siromaštvo otežava pristup obrazovanju te mnogim zdravstvenim, socijalnim i kulturnim uslugama, koje jamče kvalitetu djetinjstva. Smanjivanje izdvajanja za socijalne programe dodatno pogađa najugroženiju djecu čije obitelji više neće imati sredstava kojima bi nadomjestile manjak društvenog standarda.

Podsjećamo stoga da smo u Izvješću o radu pravobranitelja za djecu za 2008. godinu, koje je 5. lipnja 2009. prihvaćeno u Hrvatskome saboru, pozvali Vladu Republike Hrvatske i sva nadležna tijela da u kriznim vremenima ne štede na djeci, a osobito na zaštiti ranjivih skupina djece koja su i u vremenu obilja često bila na začelju liste prioriteta. Osobito ranjive skupine su siromašna djeca, djeca s teškoćama u razvoju i djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Apeliramo stoga na Vladu RH da se u aktualnim procesima donošenja kriznih mjera obvezno donese operativni plan zaštite najugroženijih skupina djece, s predviđenim mjerama i na državnoj i na lokalnoj razini. Takav plan treba sadržavati i preporuke za djelovanje unutar sustava zaštite obitelji, zdravstva i socijalne skrbi te odgoja i obrazovanja, kao i u jedinicama lokalne uprave i samouprave, uključujući sve subjekte u lokalnoj zajednici.

 

Smatramo da se nipošto ne smiju umanjivati sredstva za programe kojima su neposredni korisnici djeca iz ranjivih skupina te da u svim područjima života treba predvidjeti mehanizme za pomoć obiteljima koje su siromašne ili su na rubu siromaštva. Izostanak takvih zaštitnih mjera bitno će i dugoročno ugroziti dobrobit i interese mnoge djece.

Podsjećamo da Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine, u poglavlju V. Socijalna skrb, ističe važnost prevencije i ublažavanja siromaštva kao presudnog čimbenika sprečavanja socijalne isključenosti djece. On stoga predviđa i niz mjera usmjeren poboljšanju položaja djece iz siromašnih obitelji, kao i djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

U nadi da će Vlada Republike Hrvatske iskazati osjetljivost i spremnost da zaštiti djecu od daljnjeg ugrožavanja životnog standarda, a osobito najranjivije skupine djece, pozivamo na hitno donošenje plana djelovanja na tom području – navela je pravobraniteljica Mila Jelavić u svome pozivu.