Prava i potrebe darovite djece – izazov za odgojno-obrazovni sustav

Prava i potrebe darovite djece – izazov za odgojno-obrazovni sustav

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević održala je 4. studenoga 2021. sastanak sa stručnjacima i predstavnicima državnih institucija pod naslovom “Prava i potrebe darovite djece”. Online sastanak održan je putem aplikacije Zoom, a na njemu su sudjelovali: državni tajnik Ministarstva znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak, Ivana Ivančić Medved iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Lidija Novosel iz Agencije za strukovno obrazovanje, zamjenik voditelja Centra izvrsnosti Varaždinske županije Robert Kelemen, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje grada Zadra Joso Nekić, ravnatelj Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije Ivica Zelić, obrazovna specijalistica za darovite iz Stručno razvojnog centra Dječjeg vrtića Iskrica u Zagrebu Jasna Cvetković Lay, predstavnica Centra izvrsnosti Međimurske županije, ravnateljica Gimnazije Josipa Slavenskog u Čakovcu Sandra Breka Ovčar, predsjednica udruge Vjetar u leđa Ksenija Ranogajec Benaković, predsjednik udruge Dar Dubravko Čop, predsjednica udruge roditelja Darovita djeca iz Splita Helena Vrdoljak.

Raspravu je moderirala pravobraniteljica za djecu, a pratile su je njezine savjetnice Ana Babić, Dubravka Težulat, Davorka Osmak Franjić i Maja Flego. Cilj sastanka bio je razmijeniti informacije o problematici i poteškoćama u ostvarivanju prava i najboljih interesa darovite djece. Sudionici sastanka upoznali su pravobraniteljicu s aktivnostima koje se provode u području obrazovanja darovite djece kao i izazovima i poteškoćama s kojima se suočavaju u osiguravanju podrške darovitoj djeci. Predstavljene su aktivnosti županijskih centara izvrsnosti, kao i rad udruga koje provode programe s darovitom djecom i njihovim roditeljima, odgajateljima i učiteljima. Darovita djeca zahtijevaju specifičnu pozornost svih koji su uključeni u njihovu skrb, odgoj i obrazovanje. Da bi ostvarili svoja prava, u cilju stvarne nediskriminacije, nužno je osigurati da im se omogući odgovarajući pristup, ovisno o njihovim potrebama. Darovita djeca mogu dati ogroman doprinos razredu, školi, zajednici i društvu u cjelini, ali zabrinjava činjenica da veliki broj darovite djece prolazi kroz odgojno-obrazovni sustav a da ih se nije prepoznalo niti im se pružila adekvatna podrška u razvoju njihovih punih potencijala. Zato je pred odgojno-obrazovnim sustavom i zajednicom važan izazov kako pravovremeno prepoznati darovitu djecu, odgovoriti na njihove potrebe, ali i osigurati sve uvjete, uključujući prilagodbu odgojno-obrazovnih programa koji će biti poticaj razvoju njihove osobnosti, talenata, kao i najviših potencijala duševnih i tjelesnih sposobnosti.

Zaključeno je da ne postoji sustavna podrška darovitoj djeci, već je ona sporadična, te ovisi o entuzijazmu, motivaciji, educiranosti i angažmanu pojedinaca. U osiguravanju odgovarajuće podrške darovitoj djeci nužno je: stvarati bazu podataka o broju i potrebama darovite djece; osigurati prijenos informacija i kontinuitet praćenja od vrtića do tržišta rada; senzibilizirati, educirati i osposobiti roditelje, odgojitelje, učitelje i ostale za identifikaciju, obrazovanje i integraciju darovitih; zaposliti stručne suradnika i ekipirati stručne službe škola; pružiti podršku postojećim inicijativama, kreirati i donijeti pravilnik o obrazovanju darovitih učenika; primjenjivati Državni pedagoški standard; primjenjivati diferencirane kurikulume; mijenjati kurikulume visokoškolskih ustanova te posebno voditi računa o darovitoj djeci s poteškoćama.