Pravobraniteljica na AZOO-vom skupu o ulozi međuresorne suradnje u zaštiti djece od zlostavljanja

Pravobraniteljica na AZOO-vom skupu o ulozi međuresorne suradnje u zaštiti djece od zlostavljanja

Agencija za odgoj i obrazovanje organizirala je 12. i 13. svibnja 2021. online stručni skup pod nazivom “Preventivna strategija kao snaga škole”. Skup je održan s ciljem unapređivanja znanja iz područja razvoja i provedbe preventivnih programa, te upoznavanja s novim znanstvenim spoznajama o kvalitetnoj implementaciji preventivnih programa, kao i osvješćivanja potreba, mogućnosti i snage učinaka preventivne strategije odgojno-obrazovnih ustanova. Stručni skup je pratilo oko 400 sudionika.

U okviru tog događanja, 13. svibnja održan je i Okrugli stol pod nazivom “Međuresorna suradnja u slučaju saznanja o zlostavljanju djeteta – možemo li ju unaprijediti?”,  na kojem je sudjelovala i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević.  U raspravi su, uz pravobraniteljicu i predstavnike Agencije za odgoj i obrazovanje, sudjelovale i predstavnice Zavoda za socijalni rad, te sustava odgoja i obrazovanja.

Pravobraniteljica za djecu istaknula je kako prateći funkcioniranje nadležnih tijela uočava da, iako postojeći propisi ističu važnost međuresorne suradnje svih nadležnih tijela, posebice Protokoli o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, te nasilja među djecom i mladima, postupanje se svodi na međusobno obavještavanje i prebacivanje odgovornosti između sustava. Podsjetila je i na Sporazum  o suradnji svih sustava u slučaju sumnje na zlostavljanje djeteta, koji je potpisan prije više od godinu dana, u ožujku 2020. Istaknula je da u zaštitu djece moraju biti uključeni svi sustavi, te da ujedno svi snose odgovornost za dobrobit djeteta: i odgojno-obrazovni sustav, sustav socijalne skrbi, lokalna zajednica, državno odvjetništvo i, u konačnici, sud.

Važna je suradnja, razmjena informacija, definiranje ovlasti i područja djelovanja svakog sustava, pojedinačno izvještavanje o aktivnostima, zajedničko planiranje mjera i aktivnosti u zajednici, te zajedničko rješavanje pojedinačnih slučajeva, ali isto tako je neophodno povjerenje između sustava. Bez suradnje i povjerenja, dolazi do ponavljanja često istih aktivnosti te se usporava rješavanje problema. Zbog toga je pravobraniteljica predložila održavanje zajedničkih međuresornih edukacija te osvješćivanje svih kako je dobrobit djeteta zajednička odgovornost.

Naglasila je kako su reakcije nadležnih tijela u zaštiti prava i interesa djece najčešće nepravovremene i neodgovarajuće, kako su sudovi prespori jer se predugo čekaju odluke u građanskim postupcima u kojima se donose odluke vezano uz djecu, kao i u kaznenim postupcima vezano uz kažnjavanje počinitelja nasilja nad djetetom.

Pravobraniteljica je govorila i o problemu neudaljavanja djelatnika škola nakon saznanja o počinjenju kaznenog djela na štetu djeteta, dok traje istraga, budući da se, prema odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, djelatnik suspendira nakon potvrđivanja optužnice. To obično traje više mjeseci, a za to vrijeme počinitelj kaznenog djela nasilja, uključujući seksualno nasilje, može i dalje biti u kontaktu s djecom. U tom smislu, pravobraniteljica je pozvala ravnatelje na primjenu odredbi Zakona o radu u takvim slučajevima, istaknuvši i važnost pravne pomoći u pripremi za primjenu odluke o udaljenju djelatnika od obavljanja posla dok traje istraga.