Pravobraniteljica na simpoziju o dječjoj psihijatriji i psihoterapiji

Pravobraniteljica na simpoziju o dječjoj psihijatriji i psihoterapiji

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević je 14. lipnja 2018. sudjelovala na Simpoziju o aktualnim pitanjima dječje i adolescentne psihijatrije i psihoterapije – Maja Beck-Dvoržak, pod nazivom “Psihosomatika, psihoterapija, suradno/konzilijarna dječja psihijatrija – uloga KBC-ova kao važnih regionalnih voditelja djelatnosti u Hrvatskoj”. Organizator Simpozija je Hrvatsko društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju i psihoterapiju Hrvatskog liječničkog zbora, Klinika za psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC Zagreb.

Skup je u ime organizatora otvorio doc. prim. dr. sc. Ivan Begovac, a sudionicima su se obratili pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, predsjednica Saveza udruga za autizam Hrvatske Lidija Penko, Jelena Balabanić Mavrović iz Udruge BEA, predsjednik Hrvatskog psihijatrijskog društva prof. dr. sc. Vlado Jukić, pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba dr. sc. Vjekoslav Jeleč, član Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskoga sabora Nikica Daraboš i državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Marija Pletikosa.

Pravobraniteljica za djecu je sudionike skupa upoznala s aktivnostima svojega Ureda usmjerenima podizanju razine zaštite djece s teškoćama iz domene zaštite mentalnog zdravlja. Među ostalim je, s obzirom na uočene probleme u ovom području zaštite djece,  podsjetila na preporuku koja je iz Pravobraniteljstva za djecu upućena Ministarstvu zdravstva u listopadu 2016. godine, čije učinke kontinuirano pratimo.

Preporuka Ministarstvu zdravstva odnosi se na potrebu poduzimanja svih potrebnih aktivnosti s ciljem osiguranja odgovarajućih prostornih uvjeta liječenja u ustanovama koje ispunjavaju uvjete za smještaj i liječenje djece odvojeno od punoljetnih osoba; na potrebu pronalaženja rješenja za problem prevelikog broja pacijenata u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež – “Kukuljevićeva”, a povećani je priljev pacijenata posljedica toga što u cijelome sustavu nema drukčijeg odgovarajućeg načina njihova liječenja niti zbrinjavanja. Ministarstvu je ukazano na  potrebu osiguranja logističke i materijalne podrške Povjerenstvu koje je formirano pri Ministarstvu zdravstva radi pronalaženja rješenja za rasterećenje Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, kao i osiguranja logističke i materijalne podrške radu Povjerenstva za dječju i adolescentnu psihijatriju Ministarstva zdravstva, koje radi na donošenju Strategije dječje i adolescentne psihijatrije.

Pravobraniteljica za djecu iskazala je zadovoljstvo saznanjem da je tekst Strategije pripremljen te da ga se može uputiti u daljnju proceduru. Također je izrazila zadovoljstvo saznanjem o tome da je izrađen tekst standarda i normativa temeljem kojih bi bili propisani minimalni uvjeti u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme u području dječje i adolescentne psihijatrije, te se i za taj dokument očekuje da bi uskoro mogao biti donesen. Pravobraniteljica je predstavila i druge preporuke upućene Ministarstvu zdravstva, o kojima redovito izvještava i u svojem godišnjem Izvješću o radu.

Podržala je razmjenu informacija, otvoreni dijalog, uspostavljanje kvalitetne međusobne suradnje svih koji su na bilo koji način uključeni u rad s djecom s teškoćama mentalnoga zdravlja i u procese donošenja odluka koje se na odnose na djecu.

Uz pravobraniteljicu, u radu Simpozija sudjelovala je i savjetnica pravobraniteljice za djecu psihologinja Davorka Osmak Franjić.