Pravobraniteljica na stručnom skupu slovenskih tužitelja “Pristup posebno ranjivoj djeci”

Pravobraniteljica na stručnom skupu slovenskih tužitelja “Pristup posebno ranjivoj djeci”

Na poziv Udruženja tužitelja Republike Slovenije pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević  sudjelovala je 8. i 9. travnja 2021. na tradicionalnom godišnjem 19. stručnom savjetovanju tužitelja Republike Slovenije, pod naslovom “Pristup posebno ranjivoj djeci”. Savjetovanje je održano online, u organizaciji Centra za obrazovanje u pravosuđu Ministarstva pravosuđa Republike Slovenije, Društva državnih tužitelja Slovenije i Generalne policijske uprave Republike Slovenije.

Sudionike stručnoga skupa uvodno su pozdravili slovenska ministrica pravosuđa Ljiljana Kozlovič, glavni državni tužitelj Drago Šketa i generalni direktor policije Republike Slovenije dr. Anton Olaj. Na skupu koji je vodila vrhovna državna tužiteljica Barbara Jenkole Žigante bilo je prisutno 350 tužitelja i policijskih djelatnika iz Republike Slovenije.

Na stručnom skupu razmatrane su stručne teme koje su se odnosile na pristup, obilježja i karakteristike mišljenja, govora i socijalnog razumijevanja djece različite dobi, iz aspekta razvojne psihologije,  postupanja s djecom tijekom pravosudnog postupka s posebnim naglaskom na posebnosti koje se odnose na neke naročito ranjive skupine djece (npr. djecu s teškoćama iz autističnog spektra). Također je razmatrana tema prikupljanja personalnih dokaza o ranjivim osobama te prikupljanja materijalnih dokaza za kaznena djela koja su počinjena na štetu posebno ranjivih osoba tijekom provođenja policijskih izvida, kao i tema o odnosima između roditelja, djece i zdravstvenih djelatnika u brizi o zdravlju djeteta.