Pravobraniteljica objavila javni poziv za prijam na stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Pravobraniteljica za djecu objavila je javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured pravobranitelja za djecu za radno mjesto stručnog suradnika za izdavaštvo i dokumentaciju, web i nove tehnologije.

Više o uvjetima za prijavu na natječaj u rubrici Natječaji.