Pravobraniteljica posjetila ustanove za djecu u Makarskoj i na Hvaru

Pravobraniteljica posjetila ustanove za djecu u Makarskoj i na Hvaru

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina savjetnica Ana Babić 10. listopada 2022. posjetile su Dječji vrtić “Biokovsko zvonce” u Makarskoj. Tom prigodom razgovarale su s ravnateljicom vrtića Marinom Šprajc, te obišle prostore vrtića “Ciciban”. U sastavu Dječjeg vrtića “Biokovsko zvonce” je osam dječjih vrtića koje pohađa 530 djece. U vrtiću se, uz redovni program, provode Montessori program, vjerski, sportski i program za  potencijalno darovitu djecu. Vrtić ostvaruje razne projekte te je aktivno uključen u život lokalne zajednice. Pravobraniteljica je obaviještena da će se do kraja godine otvoriti novi objekt vrtića, te će se time zadovoljiti potrebe sve djece za upisom u vrtić i pohađanjem nekog od programa predškolskog odgoja na području grada Makarske.

Prilikom posjeta gradu Makarskoj pravobraniteljica i njezina savjetnica sastale su se i s gradonačelnikom Makarske Zoranom Paunovićem, koji im je predstavio izazove u zaštiti prava djece u Makarskoj te projektima i aktivnostima koji se provode za djecu. Osim  dječjeg vrtića, Grad Makarska osnivač je i dviju osnovnih škola. U školama je za djecu organiziran produženi boravak, a u nastojanju da škole pređu na jednosmjensku nastavu planirana je dogradnja jedne osnovne škole. U gradu djeluju 33 sportske udruge, a s ciljem da se grad još više uključi u ostvarivanje prava djece uključili su se u akciju Grad prijatelj djece, te aplicirali za prestižno zvanje Grada prijatelja djece. Grad kontinuirano ulaže u sadržaje slobodnog vremena djece te je uočen izraziti senzibilitet grada za stvaranje sigurnog i poticajnog okruženja za djecu.

Sljedećeg dana, 11. listopada, pravobraniteljica i savjetnica posjetile su Osnovnu školu Hvar, gdje su razgovarale s pedagoginjom Pavlom Jurić, obišle prostore škole te su se susrele s članovima učeničkog vijeća. Školska pedagoginja predstavila im je rad i aktivnosti škole, kao i brojne školske i međunarodne projekte u koje je škola uključena. OŠ Hvar broji 297 učenika iz grada Hvara te susjednih mjesta Brusja i Milne. Osnovna škola dijeli prostor sa Srednjom školom Hvar, a u planu je izgradnja nove osnovne škole.

Prilikom susreta s Vijećem učenika OŠ Hvar, pravobraniteljica je učenicima predstavila svoju ulogu, rad i ovlasti, te je porazgovarala s njima o Konvenciji o pravima djeteta, ali i o životu djece na otoku Hvaru, te o mogućim povredama dječjih prava s kojima se susreću. Djeca su izrazila želju za većom i širom ponudom sadržaja slobodnog vremena na otoku te su iskazala brigu za svoj grad zbog prevelikog broja turista. Najavili su i da će svoje ideje i prijedloge za poboljšanje stanja prava djece naknadno poslati pravobraniteljici.

Nakon posjeta hvarskoj školi pravobraniteljica se sastala s gradonačelnikom Hvara Rikardom Novakom i njegovim suradnicama Katijom Vučetić i ravnateljicom Dječjeg vrtića Hvar Sanjom Ćurin. Gradonačelnik je pritom predstavio ulaganja, brojne aktivnosti i projekte grada Hvara usmjerene na djecu i mlade. Istaknut je problem nedostatka stručnog kadra u odgojno-obrazovnim ustanovama, spomenuti su i problemi nemotiviranosti učenika za rad, teškoće mentalnog zdravlja djece, odlazak djece i roditelja nakon osnovnog obrazovanja u veće gradove zbog nedovoljne ponude programa srednjoškolskog obrazovanja, zatim problemi provođenja slobodnog vremena djece i mladih, kao i sezonskog rada mladih u turizmu.  Pravobraniteljica za djecu pozvala je na veće uključivanje i participaciju djece u gradu prilikom donošenju odluka koje se na njih odnose, te na organiziranje većeg broja preventivnih aktivnosti u cilju očuvanja mentalnog zdravlja djece i mladih, te stvaranja sigurnog okruženja za njih.

Dana 12. listopada prilikom boravka na otoku Hvaru pravobraniteljica i njezina savjetnica sastale su se sa zamjenikom načelnika Policijske postaje Hvar Slavkom Bubalom. Zamjenik ih je upoznao s nadležnostima policije, preventivnim programima, kao i izazovima u pogledu sigurnosti djece i zaštite dječjih prava. Istaknut je problem nedostatka stručnog kadra, zaokupljenost roditelja sezonskim poslovima, u kojima djeca također sudjeluju ili su veći dio godine bez potpune roditeljske podrške u odrastanju, zatim problem dostupnosti različitih sredstava ovisnosti, te većeg praga tolerancije neprimjerenog ponašanja. Uočeno je i da je manji broj kaznenih djela na štetu djece, te kaznenih djela koje su počinili maloljetnici. (Na slici: Učenici OŠ Hvar s pravobraniteljicom H. Pirnat Dragičević i savjetnicom A. Babić)